arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i idisslarnutrition

 • Yrkesroll

  Husdjursrådgivare/Husdjurskonsulent

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur, och innefattar även rennäring och akvakultur i ett bredare perspektiv. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Den forskning som är inriktad på idisslarnas nutrition handlar huvudsakligen om mjölkkor. Vi har särskilt fokus på hur utfodring, men även skötselfaktorer, påverkar djurens ämnesomsättning, produktion och den omgivande miljön. Vi studerar hur betesdrift,  utfodringsstrategier baserade på grovfoder och biprodukter och olika foderstrukturer påverkar djurvälfärd och hållbarhet i konventionella och ekologiska besättningar. Vidare studerar vi hur utfodringen påverkar mag-tarmkanalens mikrobiota både hos det unga och det vuxna djuret. Vårt mål är att bidra med utbildning och framgångsrik forskning inom idisslarnas näringsförsörjning och skötsel som leder till uthållig och lönsam produktion, såväl nationellt som globalt.
 https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar idisslarnas näringsfysiologi med tyngdpunkt på mjölkkornas metabolism och produktion.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
 • utveckla och leda undervisning på grund- och avancerad nivå
 • utveckla och leda forskarutbildning och handleda doktorander
 • planera och genomföra undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå
 • kunna undervisa på svenska inom fyra år
 • ha mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk och samverka med akademi, industri, näring och samhället i övrigt
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
 • samarbeta inom institutionen och med andra forskningsdiscipliner
 • förmedla forskningsresultat, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå.
Utöver undervisning inom näringsfysiologi kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma. Administrativa arbetsuppgifter ingår.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha doktorsexmen inom husdjursvetenskap
 • ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt inom ämnet för anställningen
 • ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare på forskarnivå
 • ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
 • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • ha högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
 • vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
 • ha mycket goda kunskaper i engelska. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att:
 • planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och examination
 • handleda doktorander
 • förmedla och implementera sin pedagogiska vision.

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:

 • att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.
Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt att läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2021-02-08

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Husdjursrådgivare/Husdjurskonsulent

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat