arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i husdjursreproduktion

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap 
Institutionen för kliniska vetenskaper
Ämnesbeskrivning
Ämnet husdjursreproduktion omfattar delämnena obstetrik, gynekologi, andrologi, reproduktionsendokrinologi och -toxikologi. Det övergripande målet inom ämnet husdjursreproduktion är att utveckla kunskapen om husdjurens reproduktiva hälsa och sjukdomar, främst i en nordisk kontext. Ämnet berör djurslagen nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst och sällskapsdjur på såväl individ- som besättnings- och populationsnivå.

Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ 

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen

- utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
- medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
- ansvara för utveckling av forskning och utbildning inom hela ämnet husdjursreproduktion i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
- sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
- söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
- undervisa främst inom husdjursreproduktion men även inom angränsande ämnen på grundnivå
- utveckla, leda och aktivt delta såväl teoretiskt som kliniskt i undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom hela ämnet husdjursreproduktion
- medverka aktivt i kliniskt arbete
- kunna undervisa på svenska inom fyra år
- utföra administrativa uppgifter/uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
- utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademi, organisationer och näring
- bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
- samarbeta såväl inom institutionen som med andra delar av SLU inklusive SLU:s Universitetsdjursjukhus (UDS)
- samverka med aktörer utanför SLU
- ansvara för personal och budget inom ämnet. 

För behörighet och bedömningsgrunder se annonsen i sin helhet via https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum: 2021-11-15

Placering/ort: Uppsala

Omfattning: 100%

Anställningsform: Tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan: Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat