arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i HRM

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en Professor i HRM med inriktning mot kompetensutveckling, kompetensförsörjning och livslångt lärande i en industriell kontext

Industriellt Arbetsintegrerat lärande (I-AIL) är sedan 2018 ett prioriterat forskningsområdet på Högskolan Väst.

Satsningen på I-AIL syftar till att utveckla en forskningsmiljö med fokus på frågor och utmaningar av särskilt relevans för den svenska industrisektorn.

I en situation där den svenska industrisektorn är under stark strukturell förändring, bland annat på grund av en snabb digital utveckling, ökade krav på omställning mot mer hållbara produktionssystem och förändrade demografisks förutsättningar, är en av det tydliga utmaningarna att utveckla metoder och strategier för att hantera ett växande behov av kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

I-AIL är idag en levande forskningsmiljö med ett 20-tal aktiva forskare verksamma inom ett tiotal olika forskningsprojekt. Miljön är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare från skilda vetenskapliga discipliner och ämnen, bland annat personalvetenskap, företagsekonomi, arbetsvetenskap, informatik, pedagogik och sociologi.

Arbetsuppgifter:


Anställningen är placerad vid Institutionen för individ och samhälle. Som professor kommer du att få möjligheter och resurser att aktivt vara med att forma I-AIL som forskningsmiljö och bidra till att utveckla miljöns forskningsagenda (initialt motsvarande 50% av heltid). Som professor förväntas du också medverka till att utveckla forskningstemat AIL på Högskolan Väst, där I-AIL ingår.

Anställningen omfattar i första hand forskning, planering och utveckling av området I-AIL, med speciellt fokus på utmaningar och tematiken relaterade till frågor kring kompetensutveckling, kompetensförsörjning och livslångt lärande i en industriell kontext. Du förväntas ta en aktiv roll i att initiera och stödja ansökningar av externa forskningsmedel samt i utvecklandet av nya forskningsprojekt och forskningstematiker. Viss undervisning inom området ingår också i tjänsten. Ledningsuppdrag inom Högskolan Väst kan också komma att ingå i uppdraget.

För anställningen fordras att den sökande har:

- Avlagt doktorsexamen i HRM, personalvetenskap, arbetsvetenskap, pedagogik, företagsekonomi, arbets- och organisationspsykologi, eller annat, motsvarande ämne som bedöms vara relevant för anställningen.
- Dokumenterad erfarenhet av att bedriva självständig forskning som i omfattning och kvalitet väsentligt överstiger de krav som ställs på docentkompetens enligt praxis för ämnesområdet.
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet och förmåga.
- Dokumenterad erfarenhet av publicering i internationella tidskrifter av hög internationell kvalitet.  

För denna anställning krävs dessutom:

- Dokumenterad samarbetsförmåga.
- Dokumenterad erfarenhet av att initiera, designa och genomföra forskningsprojekt och forskningsaktivitet samt visad förmåga att framgångsrikt söka externa forskningsmedel 
- Dokumenterad pedagogisk erfarenhet av att planera och genomföra undervisning på både svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad förmåga att kommunicera och sprida forskningsresultat till och tillsmannas med relevanta aktörer inom akademin och det omgivande samhället.
- Dokumenterad erfarenhet av internationell forskningssamverkan.
- Aktivt bedrivit forskning under de senaste fem åren i för tjänsten relevant ämne.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt förmågan att driva och utveckla forskning och forskningsmiljöer i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. I utvärderingen kommer särskild betydelse tillmätas de sökandes akademiska prestationer under de senaste fem åren, om ej särskilda skäl föreligger som exempelvis föräldraledighet.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. Till ansökan förväntas också en skiss där den sökande utvecklar och beskriver sina idéer kring forskningsagenda och formering av en forskningsmiljömiljö med en inriktning som beskrivs ovan. Skissen kommer ingå som en del av bedömningsunderlaget.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/ De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/237 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-11-23

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning