arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i historia med inriktning mot modern historia

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  5 september

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Professor i historia med inriktning mot modern historia

Arbetsuppgifter

Anställningen är knuten till Institutionen för kultur och samhälle och forskningsmiljön Historiska studier. Den forskning som bedrivs i miljön är diversifierad, och omfattar utöver forskning inom historieämnet även ämnena religionsvetenskap och konstvetenskap. Inom ämnet historia finns bland annat medeltidsforskning, forskning kring lokalhistoria, historiedidaktisk forskning och forskning kring modern historia sedan sent 1800-talet.

Ämnet historia har en stark tradition vid Linköpings universitet och är ett av de mest sökta ämnena inom lärarutbildningen. Kurser ges främst som undervisning inom ämnet historia och inom ämneslärarutbildningen. Undervisning ges på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå.

I en professors arbetsuppgifter får ingå att utföra och ansvara för utbildning eller forskning samt administrativt ledningsarbete. Till en professors uppgifter hör också att följa och leda utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska även medverka i undervisning inom utbildning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Arbetsuppgifterna som ingår i denna anställning är inriktade mot forskning och undervisning. En central arbetsuppgift är att inom ramen för historieämnet och i samarbete utveckla och etablera externfinansierad forskning samt att bidra till utvecklingen av en väl fungerade och stark forskningsmiljö inom ämnet. En viktig uppgift är också att samarbeta med interna och externa intressenter samt att utveckla nationella och internationella forskningssamarbeten.

Innehavaren av anställningen förväntas vidare att aktivt medverka i både undervisning och det pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet av ämnet historia på såväl grund- som avancerad nivå. Uppdrag som forskningsmiljöansvarig eller andra administrativa uppdrag kan komma att ingå.

Innehavaren av anställningen förväntas genom initiativförmåga, deltagande och engagemang bidra till en långsiktig utveckling av ämnet historia. Den som erhåller anställningen skall vara fysiskt närvarande i miljön, ta ansvar för ämnets utveckling samt delta i avdelningens och institutionens strategiska arbete.

Ett krav är att innehavaren av anställningen som professor uppvisar dokumenterad hög vetenskaplig skicklighet inom ämnet historia med fokus på Sverige och Europa sedan mitten av 1800-talet. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i form av att erhålla externa forskningsanslag är särskilt meriterande för anställningen.

Ett krav är att innehavaren av anställningen som professor uppvisar dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet historias kärnområden på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Ett krav är skicklighet i att i samarbete med kollegor utveckla framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer med inriktning mot modern historia.  God samarbetsförmåga är ett krav för anställningen.

Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet på forskarutbildningsnivå avseende undervisning, handledning, planering och ledning. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom historieämnet är särskilt meriterande.

Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet vad gäller samarbete i nationella och internationella forskningssamarbeten, samt samverkan med det omgivande samhället.

Meriterande för anställningen är dokumenterad administrativ skicklighet som visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla akademisk verksamhet.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska. Ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska är särskilt meriterande för anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18912&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat