arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i historia med inriktning mot lokalhistoria vid LiU

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  5 september

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Professor i historia med inriktning mot lokalhistoria

Arbetsuppgifter

Anställningen är knuten till Institutionen för kultur och samhälle och forskningsmiljön Historiska studier. Ämnet historia vid Linköpings universitet (LiU) har sedan starten haft en lokalhistorisk profil. Över tid har ett antal lokalhistoriska forskningsuppdrag genomförts vid enheten. Hit hör till exempel Linköpings historia, Norrköpings historia, Åtvidabergs historia, Landstingets historia och samarbetsprojekt som Bild Linköping, Linköpings historia på nätet och Kulturarv Östergötland. Vid LiU finns sedan länge en centrumbildning för lokalhistoria med namnet Centrum för lokalhistoria.

I en professors arbetsuppgifter får ingå att utföra och ansvara för utbildning eller forskning samt administrativt ledningsarbete. Den forskning som sker inom ramen för denna anställning har inriktningen lokalhistoria och särskilt mot Östergötland och specifikt Linköping. Till en professors uppgifter hör också att följa och leda utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska även medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Arbetsuppgifterna för den här anställningen är inriktade mot forskning och undervisning. En central arbetsuppgift är att inom ramen för historieämnet utveckla och etablera förutsättningar för en god externfinansierad forskning samt att bidra till utvecklingen av en väl fungerade och stark forskningsmiljö inom ämnet. En viktig uppgift är också att samarbeta med interna och externa intressenter samt att utveckla nationella och internationella forskningssamarbeten.

I uppdraget för en professor med lokalhistorisk inriktning märks bland annat följande uppgifter.
 • Ta ansvar för verksamheten vid Centrum för lokalhistoria,
 • Genomföra egen forskning med lokalhistorisk inriktning,
 • Utarbeta och utveckla ett forskningsprogram om lokalhistoria,
 • Delta i samt utveckla lokala, regionala, nationella, nordiska och/eller internationella forskarnätverk rörande lokalhistoria,
 • Medverka i undervisning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, och därvid arbeta för att uppmärksamma lokalhistoria i allmänhet och inom lärarutbildning för att utveckla sätt att inkludera lokalhistoriska perspektiv,
 • Stödja samverkan med aktörer i det omgivande samhället som är engagerade i lokalhistoria,
 • Verka för ett brett samhälleligt intresse för lokalhistoria.
Innehavaren av anställningen förväntas genom initiativförmåga, deltagande och engagemang bidra till en långsiktig utveckling av ämnet historia. Den som erhåller anställningen skall ha en hög fysisk närvaro i miljön, ta ansvar för ämnets utveckling samt delta i och bidra till avdelningens och institutionens strategiska arbete.

Ett krav är att innehavaren av anställningen som professor uppvisar dokumenterad hög vetenskaplig skicklighet inom historia. Särskilt meriterande är vetenskaplig skicklighet inom lokalhistoria inom Sverige och Europa. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet av forsknings- och utvecklingsarbete samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag är särskilt meriterande för anställningen.

Ett krav är att innehavaren av anställningen som professor uppvisar dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnet historias kärnområden på grundläggande och avancerad nivå. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet på forskarutbildningsnivå avseende undervisning, handledning, planering och ledning. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom historieämnet är särskilt meriterande.

Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet vad gäller samarbete i nationella och internationella forskningssamarbeten, samt samverkan med det omgivande samhället. God samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.

Meriterande för anställningen är dokumenterad administrativ skicklighet som visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla akademisk verksamhet.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska. Ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska är särskilt meriterande för anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18911&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat