arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i historia med inriktning mot internationell och global historia

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska verka som forskningsledare främst genom att driva forskningsprojekt, initiera och stödja ansökningar om externa medel, utveckla seminarieverksamheten och attrahera nationella och internationella forskare till forskningsmiljön internationell och global historia i synnerhet och till avdelningen för historia i allmänhet.

Den sökande ska bidra till att utveckla institutionens nätverk av forskningskontakter inom ämnet, såväl nationellt som internationellt, utveckla kontakterna med samhället i stort, handleda doktorander och verka som mentor för yngre forskare.

Innehavaren av professuren förväntas leda och utveckla undervisningen om internationell och global historia med olika teoretiska, tidsmässiga och rumsliga perspektiv och på alla nivåer på kandidatprogrammet i historia, ämneslärarutbildningen i historia, mastersprogrammet i historiska studier och på fristående och nätbaserade kurser.

Den sökande förväntas se positivt på att ta på sig kvalificerade ledningsuppdrag på institutionen.
Anställningen förutsätter att innehavaren är närvarande och aktiv i institutionens miljö.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Ytterligare krav för anställning är:

- Doktorsexamen i historia eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Historiska institutionen värnar arbetsmiljön och innehavaren ska aktivt delta i institutionens verksamhet. Dokumenterad god förmåga till samarbete, nätverkande och utåtriktad verksamhet är därför ett krav.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska första anställningsdagen är ett krav. Den sökande som inte behärskar svenska, vilket är vårt myndighetsspråk, i tillräcklig grad för att kunna kommunicera kommer att behöva upprätta en specificerad plan för hur språkkunskaper ska inhämtas. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2023-09-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning