arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i hematologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 december

 • Sök jobbet senast

  25 januari

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i hematologi

med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland

Ämnesområde
Hematologi

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Vi erbjuder en professur vid Linköpings universitet kombinerat med en överläkartjänst på kliniken. Vi söker en professor med ambition att vidareutveckla hematologisk forskning genom kliniska prövningar, laborativ forskning samt handledning av ST-läkare under deras doktorandprojekt.

Hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. I Linköping bedrivs högspecialiserad hematologisk vård för sjukdomstillstånd i det blodbildande systemet. De vanligaste sjukdomarna som behandlas vid kliniken är olika typer av blodbrist samt tumörsjukdomar i blodet som leukemier, lymfom och myelom. Huvuddelen av vården på hematologiska kliniken är högspecialiserad vård och cirka 50 % av slutenvården utgörs av stamcellstransplantationsvård. Inom stamcellstransplantation är vi ett av sex centrum i Sverige som utför dessa behandlingar.

Att arbeta i team är viktigt för oss och tillsammans har vi ett nära samarbete inom och mellan yrkesgrupperna på hematologiska kliniken. På kliniken finns idag ett antal läkare med spetskompetens inom våra olika sjukdomsgrupper.

Sökande bör vara nationellt ledande inom någon av de sjukdomar som behandlas på hematologiska kliniken. Internationellt anseende är meriterande och detta ska vara dokumenterat genom publikationer där samarbete med internationell expertgrupp framgår. Vidare skall den sökande vara en etablerad forskargruppledare.

Innehavaren förväntas också delta i utbildning på olika nivåer vid Linköpings universitet, särskilt vid utbildning av läkarstudenter vid den kliniska placeringen på Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 januari 202. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat