arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i handelsrätt med inriktning mot bolagsrätt och allmän avtalsrätt

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ämnesområde


Handelsrätt med inriktning mot bolagsrätt och allmän avtalsrätt.

Arbetsuppgifter


Professorsanställningen är den främsta läraranställningen vid universitetet. I arbetsuppgifterna ingår att genom forskning, undervisning, handledning och samarbete med kollegor och studenter samt samverkan med det omgivande samhället aktivt leda och utveckla verksamheten och bidra till en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö. Centralt för den aktuella anställningen är därför att ta ett helhetsansvar för forskning och utbildning i bolagsrätt och allmän avtalsrätt vid Institutionen för handelsrätt. Det handlar exempelvis om att utveckla nationella och internationella samarbeten, delta i den nationella och internationella debatten, lyfta fram och ge stöd till yngre kollegor samt initiera och bidra till ansökningar om forskningsanslag. I det pedagogiska uppdraget ingår att verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer. Undervisningen avser framför allt svenska rättsförhållanden och bedrivs huvudsakligen på svenska språket, med svenska rättskällor i fokus. Undervisning på engelska och internationella inslag, såsom t.ex. internationell kontraktsrätt, förekommer i viss utsträckning.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet samt i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet


Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § HF).

För professor vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning krävs därutöver genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på olika nivåer.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

- mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- god förmåga att handleda doktorander i studier till doktorsexamen.
- god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

I detta fall är förmåga att i tal och skrift behärska svenska språket eller annat skandinaviskt språk också ett krav.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid meriter inom områdena bolagsrätt och allmän avtalsrätt. Vikt kommer också att fästas vid förmåga att leda och driva forsknings- och utvecklingsprojekt och förmåga att attrahera forskningsmedel. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet.

Institutionen för handelsrätt är en liten institution som är beroende av ett gott samarbete mellan medarbetarna. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, engagemang och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan axla en ledarroll och bidra till utveckling av pågående forskning, grundutbildning och annan verksamhet vid Institutionen för handelsrätt och Ekonomihögskolan. Vi lägger stor vikt vid sökandens personliga egenskaper. Egenskaper som är önskvärda är att sökanden är positiv, förtroendeskapande, strukturerad, självständig och nyfiken.

För fullständig annonstext, se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:323502/.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-11-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning