arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i hälsovetenskap med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Vid Linneuniversitetet, Fakulteten för hälso och livsvetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedrivs omfattande forskning och undervisning inom ämnena hälsovetenskap och vårdvetenskap. Institutionen utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt bedriver en internationell masterutbildning i hälsovetenskap. Institutionen bedriver forskning inom global hälsa, palliativ vård, plötsligt hjärtstopp, akutsjukvård, ambulanssjukvård, säkerhetssystem i vården m.fl. områden. Det finns en särskild lärar-/forskargrupp inom sexuell och reproduktiv hälsa med för närvarande tre disputerade lärare och tre doktorander. Aktuell professorstjänst förväntas vara ledande inom denna grupp och tillsammans med professorskollega leda utvecklingen av ämnet hälsovetenskap.

Institutionen har dryg 110 anställda medarbetare samt ca 30 personer på avtal. En omfattande forskarutbildning bedrivs i ämnena hälsovetenskap med f.n. 11 doktorander, samt i vårdvetenskap med 32 doktorander. Viktigaste samverkanspartners är förutom andra lärosäten Region Kronoberg, Region Kalmar län samt kommunerna i området. Inom barnmorskeutbildningen finns även en utbyggd samverkan med region Blekinge. Barnmorskeutbildningen kompetens-försörjer de tre regionerna. Med flera av sjukvårdshuvudmännen har införts/planeras kombinationstjänster för forskande medarbetande. En expanderande samverkan om olika utbildningar pågår bl.a. med Linköpings Universitet samt Jönköping University. Inom universitet pågår ett övergripande arbete med att formera kunskapsmiljöer som sträcker sig över flera ämnen och discipliner för att skapa konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, aktuell professorstjänst förväntas aktivt delta i denna process. Behovet av undervisning inom vårdområde är ökande, och uppdragsutbildningar ges efter behov. Att undervisa på olika nivåer ingår i uppdraget.

 

 

Ämnesområde för befattningen: Hälsovetenskap, inriktning sexuell och reproduktiv hälsa

Placeringsort: Kalmar eller Växjö


Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning 100%, sex månaders provanställning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse


 

Arbetsbeskrivning:


I anställningen ingår att medverka i långsiktiga strategiska arbete och utvecklingen av institutionens och fakultetens utbildnings- och forskningsverksamhet inom hälsovetenskap med särskilt fokus på sexuell reproduktiv hälsa. Som professor kommer du att bedriva undervisning på grund-, avancerad-, och forskarnivå samt bedriva egen forskning inom det hälsovetenskapliga området. Du kommer att företräda Institution för hälso- och vårdvetenskap i olika forsknings- och utbildningssammanhang regionalt, nationellt och internationellt. Som forskare deltar du även i implementering av forskningsresultat och arbetar i nära samverkan med näringsliv och myndigheter, idéburen och offentlig sektor liksom med universitetets övriga forskare.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller som krav för en anställning som professor att den som anställs har visat vetenskaplig skicklighet genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella normer såväl kvalitativt som kvantitativt, på en nivå som avsevärt överstiger de som gäller för att utnämnas till docent.

Kraven på den vetenskapliga skickligheten innefattar också krav på visad skicklighet vad gäller planering och ledning av forskning. Detta gäller såväl ledning av forskningsarbete där andra disputerade forskare är inblandade, som handledning av forskarstuderande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Detta avseende såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att personen är disputerad inom något av ämnesområdena hälsovetenskap/omvårdnad/vårdvetenskap och bedriver framgångsrik forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa. Det är meriterande om personen är legitimerad barnmorska.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Meriterande i övrigt är dokumenterat erfarenhet av att självständig leda omfattande forskarverksamhet och en förmåga att självständigt och med kontinuitet erhålla extern forskningsfinansiering i nationell konkurrens.

 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Kontaktpersoner:


Prefekt: Per Enarsson, per.enarsson@lnu.se, 076-145 60 63
HR-partner Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se 0480-44 60 78

 

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2020!
 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat