arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i hållbara odlingssystem

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap
Institutionen för biosystem och teknologi
Samspelet mellan miljö, klimat, mark, växter, djur och människor i mångfunktionella agrara och hortikulturella produktionssystem studeras i ett brett perspektiv för att hitta långsiktigt hållbara lösningar och ämnesområdet är ansvarigt för fältstationen SITES Lönnstorp som har tillgång till cirka 80 hektar konventionell och ekologisk odlingsmark.

För mer information om institutionen se: www.slu.se/institutioner/biosystem-teknologi/.

 

Vi söker nu en professor, som ska leda och vidareutveckla den internationellt erkända och framgångsrika forskargruppen Odlingssystemsekologi.

Ämnesbeskrivning

Professorsanställningens ämne är hållbara odlingssystem. Forskningen inom detta ämnesområde utvecklar kunskapen om samspelet mellan odlade grödor, marken, ogräset, odlingsmetoderna och miljön i ett systemperspektiv för hållbar utveckling av odlingssystem i Sverige och globalt. Framtida forskningsutmaningar inkluderar hållbar utveckling av produktionssystem för fältgrödor inklusive grönsaker och grödor för annan användning än matproduktion, anpassning till och begränsning av klimatpåverkan, teknisk utveckling genom digitalisering och automatisering, samt bidrag till en biobaserad cirkulär ekonomi.  

Ämnesbeskrivning

Professorn skall inom ämnesområdet:
 • utveckla forskningen
 • leda och utveckla undervisningen på alla nivåer
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • aktivt förmedla forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till samhället
 • utveckla och upprätthålla nätverk och samarbeten inom akademin samt med myndigheter, näringsliv och samhälle.
 • samarbeta med forskare inom och utanför SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning med fokus på odlingssystem

Behörighet

Den sökande skall
 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet
 • vara pedagogiskt skicklig
 • ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift samt kunna uttrycka sig på svenska/skandinaviska inom 2 år
 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående och innovativ forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel
 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning
 • handledning av doktorander
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • pedagogisk vision
 

Vidare beaktas graden av skicklighet att

 • utveckla och leda verksamhet och personal, inkl. att främja en inspirerande och kreativ atmosfär
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • kommunicera forskning och utvecklingsarbete
 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:

2019-10-07

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.