arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i hållbar utveckling - Curt Bergfors professur

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

vid Stockholms Resilienscentrum, SRC. Sista ansökningsdag: 2020-06-30

Stockholm Resilience Centre är ett center på den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Centret har ca 130 anställda och utbildar 20 masterstudenter varje år. Utbildningen fokuserar på hållbar utveckling och de huvudsakliga forskningsområden är residens om av social-ekologiska system, hållbara städer, och förvaltning av havet.

Ämne

Hållbar utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem

Ämnesbeskrivning

Ämnet för Curt Bergfors professur innefattar tvärvetenskaplig forskning om interaktioner mellan ekologiska och sociala system, och speciellt hur livsmedelssystemen påverkar mänsklig hälsa och biosfärens resiliens.

Arbetsuppgifter

Forskning, ledning och koordinering av tvärvetenskapliga projekt, handledning och viss undervisning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att kunna anställas som professor gäller följande kvalifikationskrav
 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer vetenskaplig skicklighet väga tyngst. Därnäst fästs vikt vid skicklighet att leda tvärvetenskaplig forskningsverksamhet och personal, administrativ skicklighet samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Stiftelsen Curt Bergfors Foundation finansierar anställningen under 10 år.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet professorer vid fakulteten är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningen om anställningen lämnas av professor Henrik Österblom, forskningschef, tfn, 08 674 76 64, henrik.osterblom@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet finns på webbsidan: riktlinjer – anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat