arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Geodesi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  7 augusti

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde


Geodesi

Ämnesbeskrivning


Geodesi är vetenskapen om jordens uppmätning, vilket inkluderar bestämning av jordens storlek, form och tyngdkraftsfält.

Ämnet innefattar såväl de teoretiska som de tillämpade delarna av ämnet. Prioriterade delområden utgör tillämpad geodesi med inriktning mot samhällsmätning – inklusive förrättningsmätning och mätning för kartproduktion – samt regional geoidbestämning och bearbetning/analys av rymdgeodetiska observationer från olika satellitsystem, för t.ex. klimatrelaterad forskning.

Arbetsuppgifter


Anställningen innehåller följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Egen forskning inom ämnesområdet
- Akademiskt ledarskap och internationella kontakter
- Handledning av doktorander och examensarbeten
- Undervisning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå
- Dessutom förekommer fakultetsuppdrag inom ramen för KTH:s verksamhet

Behörighet


Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.1. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom geodesi
- förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering
- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- pedagogisk skicklighet inom geodesi
- samarbetsförmåga

Det är även av betydelse att den sökande har

- administrativ skicklighet
- förmåga att interagera med det omgivande samhället och kommunicera ämnets betydelse i ett bredare perspektiv

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan


Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/AnstÃ?¤llningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Milan Horemuz

08-7907335


Inga-Lill Söderberg

08-7907406