arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i genusvetenskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Genusvetenskapliga institutionen är en tvärvetenskaplig institution placerad vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionens rötter går tillbaka till 1978 då Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning grundades. Vi har utfärdat kandidatexamen sedan 1999 och doktorsexamina sedan 2006.

Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet står i fokus. Institutionens forskare har sin bakgrund i olika discipliner och teoretiska och metodologiska traditioner, men delar en förståelse av hur genus och sexualitet är centrala för att förstå samhälleliga symboler, identiteter och sociala relationer.

Arbetsuppgifter

Professorn ska verka för att bygga och etablera institutionens forskningsmiljö, internt, nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifterna utgörs av egen forskning, undervisning och handledning på samtliga nivåer, ledarskap inom forskning, aktivt ansvarstagande för institutionens fortsatta utveckling inom såväl forskning som utbildning. Vidare förväntas kollegialt deltagande i det dagliga arbetet, inklusive ledning och administration.

Att förstärka och vidareutveckla institutionens forskningsprofil är en central uppgift. Andra viktiga uppgifter är att ansöka om större externa forskningsprojekt, samt att vidareutveckla nätverk, nationellt och internationellt.  Professorn ska vara ett ansikte för ämnet utåt och inåt, samt nationellt och internationellt.

Undervisning förekommer på svenska och engelska. Sökande som inte behärskar något skandinaviskt språk förväntas inom två år från tillträde ha förvärvat tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna examinera på svenska, samt kunna bidra aktivt till administrativa sysslor som kommuniceras på svenska.

Behörighet/kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

För att vara behörig måste den sökande ha handlett minst en doktorand till examen, som huvudhandledare eller handledare.

Den sökande ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet och internationell vetenskaplig publicering på hög nivå inom det genusvetenskapliga fältet. Den vetenskapliga produktionen ska vara aktuell, med särskild betoning på vetenskaplig progression under de senaste 5 åren. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Tydlig internationell vetenskaplig synlighet är ett krav.

Genusforskning är väl etablerat i flertalet forsknings- och undervisningsfält, men Genusvetenskap som akademisk disciplin är hemvist för en transdisciplinär kritisk tradition som delar en förståelse för hur genus och sexualitet är centrala för att analysera samhälleliga symboler, identiteter och sociala relationer. Sökande ska vara väl förankrad i ämnet och uppvisa kapacitet att fungera ämnesbyggande.

Sökande ska uppvisa dokumenterad förmåga att utveckla forskningsfält och driva forskningsfronten framåt. Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet att som huvudsökande erhålla externa bidrag, leda forskargrupper, och handleda doktorander och postdoktorer.

Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet i att samverka med aktörer utanför akademin, samt i att aktivt arbeta med och driva internationella samarbeten och nätverk.

Den pedagogiska skickligheten ska framförallt uppvisas genom förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnesområdet. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt om det inte föreligger särskilda skäl; sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha mycket hög vetenskaplig kompetens och ska vara etablerad sig som självständig forskare på internationell nivå som visats genom: publicering i internationellt framstående tidskrifter och förlag i enlighet med rådande forskningstraditioner, erhållande av forskningsanslag som huvudsökande i konkurrens med andra forskare, dokumenterad erfarenhet av att bygga och leda innovativa och kreativa forskningsmiljöer, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, samt handledning av postdoktorer och doktorander.

Den sökande ska uppvisa mycket god förmåga att leda och skapa innovativa och kreativa forskningsmiljöer.

Den sökande ska uppvisa mycket god pedagogisk förmåga och erfarenhet av undervisning och handledning på samtliga nivåer.

Den sökande ska uppvisa god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Tillsvidareanställning