arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Fysioterapi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-09-30
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår främst att arbeta med forskning och undervisning samt som ämnesföreträdare arbeta med utveckling av utbildning inom högskolans fysioterapeutprogram, mastersprogram och forskarutbildning inom fysioterapi med inriktning beteendemedicin. I anställningen ingår att initiera forskning samt bidra med sin forskning till forskningsbasen av utbildningar på alla nivåer inom fysioterapi. Arbetsuppgifterna innefattar doktorandhandledning och handledning och examination av examensarbeten på master- och grundutbildning inom fysioterapi med inriktning beteendemedicin. I arbetsuppgifter ingår även att bidra till utveckling av forskning och forskarutbildning på akademinivå.

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

För anställning krävs legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut och att den sökande har disputerat inom för anställningen relevant ämne. Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen och ha vetenskaplig kompetens och yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Den sökande ska i sitt arbete vara strukturerad, noggrann, ha en självständig attityd och stark förmåga till initiativtagande samt motivation för forskning. Även god kommunikationsförmåga på svenska och engelska krävs i anställningen.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Utbildningen har en beteendemedicinsk inriktning. Därför ses det som meriterande att den sökandes forskning som ska bidra till forskningsbasen av utbildning faller inom fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning. Det är även meriterande att den sökande har erfarenheter av att arbeta med beteendemedicin inom fysioterapi i utbildning med denna inriktning. Den pedagogiska skickligheten ska även innefatta goda erfarenheter vid distansundervisning.

Meriterande är även att den sökandes forskning faller inom akademins forskningsområde Hälsa och Välfärd och inom ett eller flera av de tre fokusområden för forskning inom Hälsa och Välfärd; Hållbart arbetsliv och hälsa, Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer, Hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv.

God ledarskapsförmåga och god analytisk förmåga är meriterande.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/0117
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat