arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i företagsekonomi, inriktning redovisning & ekonomistyrning

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2018-11-
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning och utbildning på alla nivåer inom ämnet redovisning och ekonomistyrning samt utvecklingen av ämnet kopplat till frågor som rör styrning, kontroll, rapportering, analys och metod. Däri ingår egen forskning, planering och ledning av forskning, handledning av doktorander, framtagande av ansökningar för att erhålla externa forskningsmedel, samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer och omgivande industri och samhälle, samt eventuella uppdrag av administrativ art på akademi- och högskolenivå.

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Tjänsten kräver förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Då tjänsten innefattar ett uppdrag att förverkliga en ökad forskningsaktivitet i ämnet vid högskolan ska bedömningen värdera den sökandes dokumenterade förmåga att införskaffa extern forskningsfinansiering.

Därutöver ska bedömningen lägga vikt på den sökandes dokumenterade erfarenhet av ledningsansvar med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Vidare ska hänsyn tas till den sökandes samarbetsförmåga samt skicklighet att utveckla forskningsområdet.

Meriterande är även den sökandes dokumenterade förmåga att bidra till tvärvetenskapligt samarbete som gett synergier inom och utom akademin samt samverkan med aktörer i det omgivande samhället.

Den vetenskapliga skickligheten ska mot bakgrund av ämnets natur bedömas med hänsyn till såväl svenska som engelska publiceringar i såväl artikel som bokform. Kraven på internationell meritering ska med andra ord bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och förutsättningar för publicering.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola

Personalsektionen
Ref.nr: 2017/1184
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

För fullständig annons, se: www.mdh.se/hogskolan/jobb/lediga-jobb 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Thomas Wahl, Akademichef

021-151766

thomas.wahl@mdh.se


Michaël Le Duc, Facklig representant SACO

021-10 14 02


Susanne Meijer, Facklig representant (OFR)

021-10 14 89