arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Beskrivning

Folkhälsovetenskap tillhör Institutionen för Hälsovetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap.

Vid folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning framförallt med fokus på barns liv och hälsa. Detta sker inom ett miljömedicinskt spår med inriktning mot miljöfaktorer tidigt i livet och dess betydelse för hälsa och utveckling hos barn, ett samhällsmedicinskt spår som har sitt fokus på utsatta barn och våld i nära relationer samt i ett spår inom medicinsk vetenskap rörande människans fysiologi och sjukdomar.

Vid ämnet finns erkända och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Exempel på forskning inom det miljömedicinska området är SELMA-studien som följer mer än 2000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och framåt i livet med fokus på miljökemikalier och barns hälsa och utveckling (www.selmastudien.se). Inom det samhällsmedicinska spåret pågår studier om våld mot barn och psykisk ohälsa och inom medicinsk vetenskap pågår forskning gällande läkemedelsanvändning, epigenetik och makrofagers roll vid cancer och inflammation.

Vår utbildning länkas samman med vår forskning på ett naturligt sätt och är av stor vikt för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen både på grundnivå (högskole- och kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt på forskarnivå. Ämnet har exempelvis sedan år 2011 ett masterprogram i Hälsovetenskaper med inriktning Folkhälsovetenskap (VAMAS), och hösten år 2021 startar ett nytt kandidatprogram i Folkhälsovetenskap med benämningen ”Hälsa, miljö och samhälle”. Här finns goda möjligheter att arbeta inom en utbildningsmiljö som tydligt länkas samman med ämnets forskning. Den nya professorns pedagogiska och vetenskapliga skicklighet inom Folkhälsovetenskap är därför av stor vikt för utbildningsmiljön. Läs mer om ämnets utbildningar här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap.

Arbetsuppgifter


Anställningen omfattar förutom egen forskning ett övergripande ansvar för utveckling av forskning inom Folkhälsovetenskap, vilket inbegriper initiera, stimulera samt leda forskningsprojekt, och handledning av doktorander. Som professor vid institutionen för Hälsovetenskaper har du en ledarroll och tillsammans med forskarkollegiet är du drivande för en stark forskningsmiljö. 

Förutom att bedriva egen forskning av hög kvalitet och medverka i forskningsprojekt, ingår att arbeta med forskningsanknytning i utbildningen. Anställningen som professor omfattar aktivt engagemang i undervisning och utveckling av universitetets utbildningsuppdrag från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen bedrivs mestadels på både svenska och engelska.

I anställningen ingår administrativa uppgifter. Dessutom kan uppdrag inom institutionen, fakulteten och på övergripande universitetsnivå ingå. I detta ingår att bidra till och stärka samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer. Allt arbete sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av forskning och utbildning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Vi söker nu en professor i folkhälsovetenskap med goda kunskaper för att utveckla ämnets forskning och undervisning. Professuren innebär stora möjligheter att utveckla och bedriva egen forskning inom redan etablerade studier.

Behörighet


Behörig att anställas som professor i folkhälsovetenskap är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska utöver det vara etablerad som självständig forskare inom forskningsområdet. Den sökande måste ha mycket god pedagogisk erfarenhet och skicklighet samt god administrativ, ledar- och samarbetsförmåga. Detta bör styrkas genom publikationer av god vetenskaplig kvalitet i internationella tidskrifter inom forskningsområdet samt dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. För den här anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande i folkhälsovetenskap eller i närliggande område.

En professor ska ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

hhttps://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder

Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning läggs stor vikt på forskningserfarenhet inom området barns liv och hälsa vad gäller forskningens omfattning, aktuell erfarenhet av att samverka med andra forskargrupper, det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete. Dokumenterad skicklighet och erfarenhet inom biostatistik och modellering av epidemiologiska data samt informatik, inom både forskning och pedagogisk verksamhet är meriterande. 

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet är av vikt samt ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Visad god och aktuell förmåga att erhålla medel nationellt och internationellt för forskningsfinansiering är av särskild vikt såväl som erfarenhet från internationella uppdrag och/eller nationella och internationella nätverk.  Av stor vikt är också god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor


Tillsvidareanställning på heltid. Ett särskilt stöd finns för etablering av professurens verksamhet under de första tre åren, vilket utformas efter överenskommelse.

Övrigt


Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan


Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. För att läsa hela annonsen vänligen besök vår hemsida https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1:e januari, 2022 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning