arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 december

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Vill du vara med och utveckla vår utbildning och forskning inom området Hälsovetenskaper på Högskolan i Skövde? Vi planerar att starta forskarutbildning med inriktning mot hälsa och digitalisering för hållbar utveckling. För att lyckas med denna spännande utmaning behöver vi utöka med fler kompetenta medarbetare. Nu söker vi dig som vill vara med att forma utbildning och forskning inom hälsoområdet vid Högskolan i Skövde.

Anställningen är inom ämnet folkhälsovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som ett flervetenskapligt ämne som studerar hälsotillståndet samt dess förändring och fördelning mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsovetenskapen fokuserar på att förstå samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och hälsovårdssystemets betydelse för befolkningens hälsa både lokalt och globalt, med särskilt fokus på ojämlikhet i hälsa.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhället. Du medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsområdet Hälsa och digitalisering för hållbar utveckling genom befintliga och framtida forskningsprojekt inom vår forskningsmiljö DHEAR (Digital HEAlth Research). Du kommer att vara delaktig i att ansöka om forskarutbildningsrättigheter samt att starta upp forskarutbildningen inom Hälsa och digitalisering för hållbar utveckling. I arbetsuppgifterna ingår också den administration som undervisning och forskning medför. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • visat pedagogisk skicklighet
 • visat vetenskaplig skicklighet
 • väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå. I normalfallet ska den sökande ha varit huvudhandledare eller de facto huvudhandledare för minst en forskarstuderande fram till och med avlagd doktorsexamen. Hänsyn ska tas till vedertagen praxis inom respektive ämnesområde. Den sökande ska ha varit huvudansvarig för mer än hälften av doktorandens utbildning
 • visat skicklighet att utveckla och leda forskning och forskningssamarbeten
 • visat skicklighet i att utveckla och leda forskningsmiljöer inom hälsa och digitalisering
 • erfarenhet av arbete med utveckling av utbildning på forskarutbildningsnivå
 • erfarenhet av undervisning inom vetenskaplig metod, statistik och hälsoinformatik på för anställningen relevanta utbildningsnivåer
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Erfarenhet av att söka och erhålla examensrättigheter för forskarutbildning.
 • Erfarenhet av att leda kvalitetsarbeten vid nationell utvärdering av forskarutbildning.
 • Erfarenhet av att leda forskning inom området beslutsstöd och e-hälsa.
 • Erfarenhet av uppdrag inom högskoleövergripande nämnder och råd.
 • Dokumenterad god administrativ skicklighet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid att söka och erhålla examensrättigheter för forskarutbildning samt erfarenhet av att leda kvalitetsarbeten vid nationell utvärdering av forskarutbildning. 

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö. 

Anställningen är en tillsvidareanställning som omfattar 100 %.

Sista ansökningsdatum: 2019-12-16

Diarienummer: Ref nr HS 2019/920

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av tf biträdande avdelningschef Carina Andersson och ämnesföreträdare Gabriele Eiben. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. 

Ansökan


Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg, docentintyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst tio vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.