arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i finansiell matematik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en befattning som professor i finansiell matematik.

Anställningen kommer med ett rekryteringspaket som innefattar resurser för att anställda en doktorand och en postdoktoral forskare samt diskretionära forskningsmedel. Sista ansökningsdag 2021-02-01.

Bakgrund

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver stark forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Vi bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett framgångsrikt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som år efter år har ett starkt söktryck. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (https://icelab.se/) och UMIT Research Lab (https://www.umu.se/umit-forskningslabb/).

Vi vill med denna rekrytering förstärka vår forskning och utbildning inom finansiell matematik.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av professuren ska utveckla och leda forskning inom finansiell matematik, gärna i samarbete med näringsliv och/eller omgivande samhället. Handledning av doktorander och postdoktorer förväntas ingå i arbetsuppgifterna. Innehavaren förväntas även bidra till vår utbildning inom området matematik, särskilt undervisning och utvecklingsarbete inom finansiell matematik och riskhantering på både grundnivå och avancerad nivå, samt handledning och examinering av examensarbeten. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Dokumenterad forskningsverksamhet i finansiell matematik på hög internationell nivå är ett krav.

Förmåga att undervisa i matematik på högskolenivå på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vid urval av sökande till anställningen kommer i första hand vetenskaplig skicklighet beaktas, och ges två tredjedels vikt. Därutöver kommer avseende att fästas vid pedagogisk skicklighet. God samarbetsförmåga, förmåga att leda forskningsverksamhet samt den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl kommer också att beaktas.

För fullständig annons se https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Övrigt 
Sökande som inte talar svenska förväntas lära sig detta inom tre år från anställningstillfället.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.

Instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas finns i våra https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-02-01.

Mer information


Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning