arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 februari

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Notera att detta är en nedkortad version av utlysningen.

Den fullständiga versionen finner du genom att klicka på "ansök här" till höger, eller på Lunds universitets hemsida.
Om ämnet och anställningens innehåll

Engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Språk- och litteraturcentrum är en aktiv forskarmiljö som bedriver forskning både inom ämnet och i samarbete med forskare utanför ämnet, nationellt såväl som internationellt. Det finns både ämnesseminarier och ämnesövergripande seminarier, och vi har ett tätt samarbete med Humanistlaboratoriet.

Engelska med språkvetenskaplig inriktning har som målbild att på tio års tid ytterligare stärka och utveckla forskningen inom två huvudsakliga områden: engelsk språkvetenskap med inriktning mot språkbruk och variation, och engelsk språkvetenskap med inriktning mot språklig representation och bearbetning. Den förra rör hur språket används och varierar i relation till olika parametrar som tid, rum och situation, medan den senare är inriktad på hur språkliga uttryck är kopplade till kognition och språkliga strukturer. Vi söker därför en internationellt framstående forskare med dokumenterad expertis inom minst en av dessa inriktningar.

I arbetet som professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning ingår (1) ansvar för utveckling av forskning och forskarutbildning, (2) egen forskning, planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt inklusive ansökningar om forskningsmedel och (3) undervisning, handledning och kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer inklusive postdoktoral nivå. Aktiv och fysisk närvaro i forskningsmiljön är viktig.

Vi har utbildning på grund-, avancerad och doktorandnivå och vi handleder postdoktorer inom olika forskningsprojekt. Vi strävar efter att ge studenterna en bred utbildning av högsta kvalitet i centrala delar inom engelsk språkvetenskap: grammatik, semantik, fonetik, pragmatik, diskurs och språkinlärning. Ämnet driver ett pedagogiskt arbete inom akademiskt skrivande. Ämnet engelska är ett viktigt ingångsämne inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och även den ämnesdidaktiska forskningen stärks för närvarande vid institutionen. Engelsk språkvetenskap utgör vidare en vital del av Språk- och litteraturcentrums masterutbildning och forskarutbildning i språk och språkvetenskap. Våra kurser är populära och öppna för alla studenter inom de språkvetenskapliga inriktningarna vid Språk- och litteraturcentrum.

Behörighet och bedömning


Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om
minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Även om undervisning och handledning inom ramen för tjänsten sker på engelska, förväntas innehavare som vid anställningstillfället inte kan svenska, danska eller norska ha införskaffat tillräckliga kunskaper för att använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstexten och anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande som går vidare för extern sakkunnigbedömning. I samband med detta beslut kan lärarförslagsnämnden anmoda dessa sökande att inkomma med fysiska exemplar av de åberopade skrifterna inom 14 dagar.

Villkor


Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning