arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Energi och byggnadsdesign

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Professor i Energi och byggnadsdesign med placering tills vidare vid institutionen för bygg- och miljöteknologi.

Ämne

Energi- och byggnadsdesign

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet fokuserar på energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign för att uppnå låg klimatpåverkan och en hälsosam byggd miljö under hela livscykeln i kalla klimat. Särskilt fokus kommer att läggas på simuleringar och beräkningsmetodiker för energianvändning och lokal energiproduktion samt inbyggd energi och koldioxidutsläpp. Omfattningen täcker nybyggnation samt renovering av enskilda byggnader och byggnader på kvartersnivå, i städer och på landsbygden.                              

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samarbeta med Internationella miljöinstitutet inom systeminriktad energiforskning för hållbart byggande och boende 
- Samarbeta med lärarna på masterutbildningen Energi- och miljöeffektiva byggnader.
- Verka för att profilera LU:s position i området och därigenom attrahera framstående forskare, lärare och studenter.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har: 

- Visat vetenskaplig skicklighet.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. 

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som professor:

- Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen. 
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Generell kunskap om byggnadstekniker för kalla klimat
- Kunskap om simuleringsverktyg för byggnaders energibalans
- Doktorsexamen i relevant ämnesområde
- Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel

Övriga meriter


- Kunskap om beräkning av byggnaders klimatpåverkan under hela livscykeln
- Dokumenterad erfarenhet av industrisamarbete
- Visad förmåga att kunna bidra till den nationella och internationella forskningsagendan genom konferenser, debatter m.m.
- Grundläggande kunskaper i svenska eller närliggande språk är meriterande. 
- God kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt som krävs utifrån ovanstående arbetsuppgifter. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning