arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i endokrinologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning


En anställning tillsvidare som professor i ämnet endokrinologi med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, IKVM.

Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter


Tjänsten är förenad, det vill säga forskning, undervisning och kliniskt arbete inom området endokrinologi, ska kombineras. Skånes Universitetssjukhus (SUS) bedriver verksamhet inom endokrinologi vid sjukhusen i Lund och i Malmö. Klinisk forskning och undervisning inklusive forskarutbildning förekommer både i Lund och i Malmö. 

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet


Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen, 4 kap 3 §, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom endokrinologi och diabetologi.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet.

Bedömningsgrunder


Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och internationella anslag meriterande. Pågående nationella och internationella forskningssamarbeten inom klinisk behandlings- och translationell forskning kommer att tillmätas stor betydelse.

Mot bakgrund av den starka genetiska, epidemiologiska och basala forskningen inom området för metabola sjukdomar är det viktigt att den sökande kan samverka väl med forskarna vid LUDC och stärka interaktionerna mellan akademi och sjukvård. Således är dokumenterat samarbete med både kliniska forskare och forskare i grundvetenskaper, genetik och epidemiologi en förutsättning i arbetet och därmed meriterande för tjänsten.

Vidare, att kunna ta ansvar för och utveckla de befintliga patientkohorterna för framtidens kliniska forskningsfrågeställningar likväl som att skapa nya kohorter, är väsentligt för verksamheten vid LUDC och Medicinska fakulteten. Det innebär specifikt att man kan utveckla forskning som kan ligga till grund för precisionsmedicin, en viktig målsättning för LUDC-IRC. Av dessa skäl måste den sökande ha erfarenhet av att bygga upp och leda kliniska studier.

Forskningsmiljön vid LUDC och EXODIAB har ett tydligt fokus på innovation. Det är således starkt meriterande om sökanden har dokumenterad erfarenhet av att utveckla forskning som kan ligga till grund för innovation och implementering inom industri och sjukvård.

Ledarskap från akademi och/eller industri är meriterande för tjänsten liksom erfarenhet av vetenskaplig utvärdering för nationella och internationella forskningsråd och stiftelser.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Eftersom en förenad anställning som specialistläkare/överläkare avses är det nödvändigt att behärska svenska språket för att fungera väl på arbetsplatsen.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor: www.medicin.lu.se/lfn.

Övriga upplysningar


Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Erik Renström, tel: 046-222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se

eller prefekt Patrik Midlöv, e-post: Patrik.Midlov@med.lu.se  tel: 040-39 13 63,

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande


Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast den 15 september år 2020.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.medicin.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV) I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Observera att ansökan ska vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg med mera behöver däremot inte översättas.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning