arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i ekologi

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 mars

 • Sök jobbet senast

  15 maj

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker nu en professor i ekologi med inriktning mot terrestra ekosystem eller organismer som ska initiera, bedriva, leda och utveckla forskning inom ämnesområdet, samt aktivt delta i institutionens grund- och forskarutbildning.

Sista ansökningsdag är 2019-05-15.

Arbetsuppgifter inom anställningen

Denna professur kommer under en inledande period om 6 år att innefatta 75 % forskning inom ämnesområdet ekologi med inriktning mot terrestra ekosystem eller organismer. Återstående 25 % omfattar undervisning, vilket kan innebära kurs- och examinationsansvar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet ekologi, samt administrativa uppdrag inom institutionen. Efter denna inledande period kan fördelningen mellan forskning och undervisning ändras.
 
Kompetenskrav och behörighet för anställningen
Behörig för anställningen är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid urval av sökande till anställningen gäller i första hand vetenskaplig skicklighet och i andra hand pedagogisk skicklighet. Därutöver kommer avseende att fästas vid förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, förmåga att organisera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt att organisera forskning inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner.
 
Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser av hög internationell kvalitet, förmåga att planera och leda forskning, förmåga att erhålla externa forskningsbidrag samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Kriterier för bedömningen är bredd, djup, originalitet och produktivitet i forskningen.
 
Den sökande ska ha visat forskning av hög kvalitet inom ekologi med inriktning mot terrestra ekosystem eller organismer. Dessutom ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av att utveckla framstående forskningsprogram. Det är meriterande om forskningen har ett fokus på biodiversitet, ekologiska processer, naturvård eller evolutionära frågor.
 
Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning inom ekologi och närstående ämnesområden, samt ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå är ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. Förmåga att förmedla undervisning på svenska eller engelska är ett krav. Kriterier för bedömningen är även förmåga att variera undervisnings- och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat, erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle samt medverkan i utveckling av lärandemiljöer och läromedel.
 
Placeringsort för anställningen är Umeå. Umeå universitet satsar aktivt på att öka andelen kvinnliga professorer och vi ser därför gärna kvinnor som sökande. Innehavaren av professuren kommer att erbjudas initialt stöd för att underlätta en snabb etablering vid institutionen.
 
Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och till ansökan bifogas:
 
- Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
- CV som innehåller akademiska och professionella meriter
- Publikationslista
- Redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- Redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- Redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- Redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- En forskningsplan (max 6 sidor) som beskriver den forskning du önskar bedriva inom anställningen
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis och eventuella intyg
- Kopior av högst tio vetenskapliga publikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Två referenser inklusive kontaktuppgifter
 
Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf
 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-05-15.

Mer information

Närmare upplysning lämnas av professor Jon Moen (biträdande prefekt, 090-7869647, jon.moen@umu.se).

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Jon Moen

+46 90-786 96 47