arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i digitala kulturer

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Lunds universitet utlyser härmed en tillsvidareanställning som professor i digitala kulturer (heltid) med betoning på minst ett av följande områden: estetiska perspektiv, informations- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv eller sociokulturella och samhälleliga perspektiv.

Placering och arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid avdelningen för ABM och digitala kulturer. Digitala kulturer är ett utbildnings- och forskningsämne som studerar kulturhistoriska och nutida digitala fenomen och förändringsprocesser genom att anlägga ett kulturvetenskapligt och kritiskt perspektiv på digital vardagskultur, digitala medier och digitaliseringen av kultur och samhälle. Ämnet utgör ett viktigt inslag i institutionsmiljön och engagerar lärare och forskare från flera avdelningar.

Professorn ska delta aktivt i alla delar av avdelningens verksamhet och bidra till det institutionella arbetet. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att leda och utveckla forskningen i digitala kulturer men även att undervisa på avdelningens utbildningar. Undervisning kan även förekomma i närliggande ämnen. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även kursansvar, kursutveckling, kursadministration och handledning av uppsatser. Därutöver ingår handledning av doktorander och utvecklingsarbete inom ämnet.

Behörighet och bedömning

Förmåga att kunna tala och skriva akademisk engelska är ett krav från anställningens början. Huvuddelen av undervisningen sker dock på svenska, varför innehavaren måste kunna skriva, läsa och tala ett skandinaviskt språk inom två år efter anställningens början.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:
- Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
- Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare.
- Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande för anställningen är (i fallande ordning):

- doktorsexamen i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne,
- stark forskningsprofil i digitala kulturer med betoning på minst ett av följande områden: estetiska perspektiv, informations- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv eller sociokulturella och samhälleliga perspektiv. Särskild vikt läggs vid visad förmåga och ambition att utveckla forskningsområdet, nationellt och internationellt,
- god erfarenhet av forskningsledning samt dokumenterad erfarenhet av att erhålla externa konkurrensutsatta forskningsmedel,
- god samarbetsförmåga i en mångvetenskaplig miljö samt dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med andra discipliner, gärna med något eller några av de ämnen som finns företrädda vid institutionen.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt är inkommet till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor


Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning