arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i byggnadsteknik

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15?000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-07-31
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar utbildning inom byggnadsteknik / VVS / energiteknik och forskning inom Framtidens energi där två olika inriktningar är möjliga, antingen mot energieffektiva byggnader eller mer generellt mot hållbara städer. Energieffektiva byggnader kan här handla mer om själva byggnadstekniken eller mer om installationsteknik / VVS. Som professor i byggnadsteknik med inriktning energi leder du forskning inom ett delområde av forskningsinriktningen Framtidens energi vid Mälardalens Högskola, som har stark koppling till utbildning i byggnadsteknik / VVS / energiteknik. Du är också ansvarig för forskningsintegreringen i utbildningar inom byggnadsteknik. I rollen som professor ingår att bedriva egen forskning, planera och leda forskning, handleda doktorander, söka externa forskningsmedel, samverka med nationella och internationella forskningsmiljöer och omgivande industri och samhälle, samt utföra eventuella uppdrag av administrativ art på akademi- och högskolenivå.

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Den sökande utvärderas baserat på dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom byggnadsteknik / VVS / energiteknik med fokus på antingen energieffektiva byggnader eller på hållbara städer (hållbara byggnader eller hållbar infrastruktur) med tydlig koppling till pågående forskning inom forskningsinriktningen Framtidens energi vid MDH (https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi ). Den sökande utvärderas även vad gäller erfarenhet av ledarskap inom forskning, förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering, samt förmåga till samarbete inom akademin och industri både nationellt och internationellt. Utöver detta sker utvärdering även av den pedagogiska skickligheten inom byggnadsteknik, där kompetens inom undervisning, utveckling av utbildning och framgångsrik handledning av studenter och doktorander är viktiga aspekter. Positionen kräver grundläggande kompetens inom konstruktion av byggnader då professorn som vetenskaplig ledare ansvarar för forskningsintegreringen i utbildningar inom byggnadsteknik.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

 

 

Läs mer och ansök på: https://www.mdh.se/hogskolan/jobb/lediga-jobb

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.