arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i byggnadsteknik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-08-15
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar utbildning inom byggnadsteknik/VVS/ energi-teknik och forskning inom forskningsinriktningen Framtidens energi (FEC) där två olika inriktningar är möjliga, antingen mot energieffektiva byggnader eller mer generellt mot hållbara städer. Energieffektiva byggnader kan här handla mer om själva byggnadstekniken eller mer om installations-teknik/VVS. Som professor i byggnadsteknik med inriktning energi leder du forskning inom ett delområde av FEC, som har stark koppling till utbildning i byggnadsteknik/VVS/energiteknik. Du är också ansvarig för forskningsinte-greringen i utbildningar inom byggnadsteknik. I rollen som professor ingår att bedriva egen forskning, planera och leda forskning, handleda doktorander, söka externa forskningsmedel, samverka med nationella och internationella forskningsmiljöer och omgivande industri och samhälle, samt utföra eventuella uppdrag av administrativ art på akademi- och högskolenivå.

Behörighetskrav

Se behörigheskrav i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se.

Planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. 

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Se bedömningsgrunder i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se.

Den sökande utvärderas baserat på dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom byggnadsteknik/VVS/energiteknik med fokus på antingen energi-effektiva byggnader eller på hållbara städer (hållbara byggnader eller hållbar infrastruktur) med tydlig koppling till pågående forskning inom forsknings-inriktningen Framtidens energi vid MDH (https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi">https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi).

Den sökande utvärderas även vad gäller erfarenhet av gott ledarskap och kommunikation inom forskning, förmåga att ta initiativ för att attrahera extern forskningsfinansiering, samt förmåga till samarbete inom akademin och industri både nationellt och internationellt. Utöver detta sker utvärdering även av den pedagogiska skickligheten inom byggnadsteknik, där kompetens inom undervisning, utveckling av utbildning och framgångsrik handledning av studenter och doktorander är viktiga aspekter.

Positionen kräver grundläggande kompetens inom konstruktion av byggnader då professorn som vetenskaplig ledare ansvarar för forsknings-integreringen i utbildningar inom byggnadsteknik. Vidare utvärderas goda kunskaper i svenska språket då undervisning mestadels sker på svenska

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet av utbildning inom byggnadsteknik/VVS/ energiteknik. Särskilt meriterande är en ledande roll inom utbildningar för blivande högskoleingenjör eller civilingenjör/Master inom byggnadsteknik, VVS-teknik eller motsvarande.
 • Tidigare erfarenhet av att undervisa på engelska
 • Tidigare forskning inom områden som anknyter till pågående forskning inom forskningsinriktningen Framtidens energi vid MDH (https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi">https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi)
 • Erfarenhet av samverkan inom forskning och utbildning med industri och andra organisationer i det omgivande samhället
 • Erfarenhet av utveckling och användning av digitala hjälpmedel i undervisning.
 • Tredje uppgiften, samverkan mellan akademi och omgivande samhälle (industri och/eller offentlig sektor)
 • Erfarenhet av administrativa uppgifter

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1529
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat