arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Beräkningsarkitekturer för maskininlärning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

Beskrivning av ämnesområdet

Anställningen är ett initiativ inom det nationella Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP, https://www.wasp-sweden.org). WASP är Sveriges enskilt största forskningsprogram någonsin och utgör en plattform för akademisk forskning och utbildning, vilket främjar samverkan med Sveriges ledande teknikföretag.  WASP leds av LiU och innefattar fem fullvärdiga svenska partneruniversitet och en betydande del av svenskt näringsliv. WASP-initiativet inkluderar bland flera instrument ett internationellt rekryteringsprogram där denna anställning är inriktad på att stärka Linköpings Universitet i området maskininlärning inom WASP/AI.

Det primära fokuset för anställningen är design och analys av digitala hårdvarusystem för maskininlärning (machine learning, ML). Detta inkluderar samdesign av hårdvara och mjukvara med en stark koppling mellan algoritmerna och den tillhörande programmerbara hårdvaran, så väl som forskning inom nya systemarkitekturer för att signifikant förbättra inlärning, inferens, och beslutsfattande. Den pågående revolutionen inom ML inbegriper skalning på två sätt: de dataset som blir tillgängliga och beräkningsresurserna som används för att analysera dem. Stora dataset innehåller råmaterialet för att förstå världen omkring oss, och fram tills nu har storskalig ML mest skett i stora datacenter med mängder av grafikprocessorer. Detta håller på att förändras mot en situation där datacentren kommer att fyllas med datorer designade enbart för ML. Systemen som finns idag är dyra, har hög energiförbrukning, och kommer väsentligen från en enda leverantör. Mot bakgrund av detta kommer våra befintliga experter inom ML på institutionen arbeta tillsammans med avdelningen för Datorteknik för att designa nästa generations beräkningssystem för hållbara och energieffektiva plattformar för ML.

Arbetsuppgifter 
Innehavaren av anställningen förväntas engagera sig fullt ut i WASP:s övergripande inriktning och mål. Detta innebär att man deltar i WASP-kluster, gemensamma WASP-aktiviteter inklusive de autonoma forskningsarenorna (WARA) samt handledning av WASP-doktorander och postdoktorer. Förutsatt beslut från WASP kommer anställningen innefatta ett omfattande rekryteringspaket inklusive full finansiering för den nya professorn att rekrytera två doktorander (fyra år vardera) och två postdoktorer (två år vardera). Doktoranderna kommer att delta i den mycket attraktiva nationella WASP-forskarskolan som startade i början av 2016 och för närvarande omfattar mer än 200 doktorander från akademin och industrin.

Anställningens innehavare förväntas agera vetenskaplig ledare för avdelningen Datorteknik inom Institutionen för Systemteknik. Avdelningen bedriver för närvarande undervisning och forskning om processorarkitekturer och logikkonstruktion, inklusive digital logik, olika typer av processorer, multipla processorer och system för chipintegration från jobbanalys på hög systemnivå till RTL eller VLSI-implementering. Gruppens nuvarande forskning fokuserar på inbyggda system för beräkning och kontroll, från systemarkitektur via processorer till aritmetiska kretsar, samdesign av hårdvara och algoritm samt programmering, realisering och integration av arkitekturerna. Innehavaren av anställningen bör också delta i utbildning och handledning av studenter i våra ingenjörsprogram. 
Undervisning sker på svenska eller engelska.

Lika villkor

Flertalet av våra professorer inom Institutionen för Systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Din kompletta ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 23 juni 2020.

För behörighetskrav, bedömningsgrunder och mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13612&rmlang=SE

Välkommen med din ansökan! 
 
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat