arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i automatiserad programvaruutveckling

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 april

 • Sök jobbet senast

  22 juni

Om jobbet

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en professor i automatiserad programvaruutveckling.

Denna tjänst, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2020-06-22.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning inom området automatiserad programvaruutveckling, i synnerhet hantering av de tekniska aspekterna av automatiserad mjukvaruutveckling och distribution, särskilt för storskaliga komplexa system och system med korta uppdaterings­cykler. De inkluderar också undervisning och handledning, främst inom programvaru­utveckling och relaterade områden. Dessutom ingår planering och ledning av forskningsprojekt, liksom ansökningar om forskningsmedel. Uppdrag av administrativ art och ledningsuppdrag inom Umeå universitet kan också förekomma, liksom forskningsinformation.

Anställningen erbjuder stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Ett viktigt kriterium för anställning är ett starkt forskningsengagemang, och väletablerade forskningsledare uppmanas att ansöka. Innehavaren kommer att ha en viktig roll med stor i frihet i arbetet med att utveckla området programvaruutveckling vid institutionen, både inom forskning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskarutbildning. Innehavaren förväntas också utveckla samarbeten över institutions­gränserna och andra gränser, både inom och utanför universitetet och inom WASP.

Under den första sexårsperioden garanteras andelen forskning utgöra minst 75 % av anställningen. Resterande del, upp till 25 %, kan omfatta kurs- och examinationsansvar inom ämnesområdet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt övrigt institutionsarbete /administration. Efter denna period kan fördelningen mellan forskning och undervisning/administration variera över tid.

Med anställningen följer resurser för att finansiera två doktorander (fyra år vardera) och två postdoktorer (två år vardera). Doktoranderna kommer att delta i den attraktiva nationella forskarskolan som drivs av WASP, som i nuläget omfattar cirka 250 doktorander.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå är ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap.

Bedömningsgrunder

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval av sökande till anställningen kommer i första hand vetenskaplig skicklighet att beaktas. Därutöver kommer avseende att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vidare kommer administrativ förmåga, förmåga att leda och utveckla personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

För beskrivning av bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/">https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.

Instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas finns i våra https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Välkommen med din ansökan senast 2020-06-22!

Mer information


För mer information om anställningen, kontakta prefekt Erik Elmroth, mailto:erik.elmroth@umu.se.

https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/">https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/ är en dynamisk institution med mer än 120 anställda från cirka 20 olika länder. Vi bedriver forskning inom ett brett spektrum av områden inom ämnet datavetenskap. Vi erbjuder också ett brett urval av kurser och utbildningsprogram på kandidat-, magister- och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad; den motiveras både av grundläggande frågor och behov inom olika tillämpningsområden, och omfattar både grundforskning, metodutveckling och programvaruutveckling.

Professurens inriktning är väl anpassad till den nuvarande forskningen om autonoma distribuerade system, som främst handlar om den autonoma driften av programvara, till exempel i det (virtuella) infrastrukturlagret. En forskargrupp om automatiserad programvaruutveckling kommer att kunna dra nytta av forskning inom flera andra grupper vid Umeå universitet, i synnerhet grupper inom AI, optimering och högpresterande datoranvändning.

http://wasp-sweden.org är en kraftfull satsning på strategiskt motiverad grundforskning inom autonoma system och programvaruutveckling. WASP har en finansiering omfattande 5.5 miljarder SEK fördelat på 14 år, i första hand från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, men också från industri och de fem partneruniversiteten.

https://www.umu.se/ satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning