arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i antik och modern grekiska samt latin

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Fullständig utlysningstext finns på #h_95087954311625123283272.

Ämnesmiljön i Lund

https://www.sol.lu.se/grekiska/ har sedan 2005 haft en professur om 50%. Antal avhandlingar och dessas kvalitet är erkänt hög. Ämnets forskare deltar flitigt i internationella och internordiska sammanhang och har framgångsrikt sökt externa forskningsmedel. Fokus under senare tid har varit receptionsforskning, översättningsstudier och humanistgrekiska.

https://www.sol.lu.se/nygrekiska/ har ett aktivt forskarseminarium. Lunds universitet (LU) är det enda i Norden som bedriver forskning i modern grekiska. Ämnet samarbetar därför med andra ämnen vid LU och med andra lärosäten, inte minst i Grekland. Lektorerna ansvarar för en vetenskaplig tidskrift med bysantinskt och nygrekiskt innehåll och handleder språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga examensarbeten.

https://www.sol.lu.se/latin/ har en hög forskningsaktivitet och en levande seminarieverksamhet med ett flertal externa deltagare. Disputationsfrekvensen är god. Samarbete finns med bland annat antikens kultur och samhällsliv, idéhistoria, medicin och litteraturvetenskap och ämnets docent har de senaste åren medverkat i två större tvärvetenskapliga projekt vid LU. Ämnet strävar efter att utöka forskningssamarbetet interdisciplinärt och interfakultärt.

Arbetsuppgifter

Professorns arbete omfattar forskningsledande ansvar såsom utveckling av forskning och forskarutbildning; egen forskning, planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt inklusive ansökningar om forskningsmedel samt undervisning, handledning och kursutveckling på samtliga nivåer inklusive postdoktoral nivå. Aktiv, fysisk närvaro i forskningsmiljön förutsätts.

Det grekiska språket har en obruten kontinuitet från antik till modern grekiska. Undervisningen vid SOL spänner över denna bredd. Professorn ska ansvara för forskarutbildningen inom hela detta kontinuum. Inom ämnet antik och bysantinsk grekiska ska professorn undervisa på alla nivåer samt handleda uppsatsskrivande studenter och doktorander. Inom modern grekiska skall professorn biträda övrig personal inom grundutbildningen samt handleda doktorander tillsammans med bihandledare. Professorn förväntas utveckla gemensamma seminarier för antik och modern grekiska inom forskarutbildningen och gemensamma kurser på mastersnivå. Inom latin skall professorn kunna undervisa inom grundutbildningen. Professorn förväntas delta i forskarseminarier i latin samt vid behov bistå huvudhandledaren för latinets doktorander.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om
minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren. Vidare förväntas innehavare som vid anställningstillfället inte kan svenska, danska eller norska ha införskaffat tillräckliga kunskaper för att använda svenska som arbetsspråk inom två år. 

Ytterligare krav är:


- Hög vetenskaplig kompetens inom antik och bysantinsk grekiska.
- Vetenskaplig kompetens inom latin.
- Dokumenterade kunskaper i modern grekiska.
- Dokumenterat god förmåga att handleda doktorander.
- Dokumenterad mångårig erfarenhet av undervisning i antik grekiska eller motsvarande på universitetsnivå.
- Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning