arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Vi söker en professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik med hög grad av vetenskaplig skicklighet samt intresse och förmåga att aktivt bidra till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens processer, villkor och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men det kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot matematik.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på forskning och undervisning inom ämnesdidaktik med inriktning mot matematik. Under de två första åren arbetar man med ett förstärkt forskningsuppdrag på 50 % där vidareutveckling av någon av institutionens tre forskningsmiljöer är en väsentlig del, liksom initiering och ledning av matematikdidaktisk forskning samt vidgning av den externfinansierade forskningsverksamheten.

Den matematikdidaktiska forskningen vid institutionen bedrivs med ett praktiknära klassrumsfokus, exempelvis med avseende på kommunikation i klassrummet, elevers och lärares lärande samt innehållsliga analyser av läromedel och deras funktion. Forskning sker också kring matematikundervisning och IKT, Learning studies, och studier av interaktion. Kunskapsintresset innefattar utbildningssystemets alla nivåer, från förskola till lärarutbildning och forskning bedrivs vid institutionens samtliga tre forskningsmiljöer. Det finns också ett tvärfakultativt samarbete mellan olika forskargrupper vid Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola, samt i nätverket Mathematics Education Research Gothenburg (MERGOT).

Undervisnings- och handledningsuppdrag omfattar såväl forskarnivå som avancerad- och grundnivå. Institutionen driver två masterprogram; ett i Didaktik och ett i ESD, Education for Sustainable Development. På grundnivå dominerar lärarutbildning. Den sökande förväntas bidra inom det matematikdidaktiska fältet men också i arbete med utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Professorn kommer att ha en central roll i uppbyggnad och utveckling av det matematikdidaktiska kompetensområdet vilket även innefattar samverkan med det omgivande samhället

Behörighet
Behörighet för anställning finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Den sökande kommer att väljas som efter en helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Lika stor omsorg ägnas den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten inom ämnesdidaktik med inriktning mot matematik.
(OBS -  För mer info, se annonstext på www.gu.se/ledigaanstallningar).

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se/ledigaanstallningar, genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-05-31 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat