arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor Hydrologi

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  11 maj

Om jobbet

SMHI är en svensk myndighet med ett globalt perspektiv. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”. Högkvalitativ tillämpad forskning och utveckling bidrar till att möta samhällsutmaningarna inom SMHIs verksamhetsområde, bland annat med kunskap om klimatförändring, för ett hållbart samhälle och en hållbar miljö. Forskning vid SMHI riktas för att stödja och utveckla SMHIs uppdrag, vision och mål och för att uppfylla internationella överenskommelser som Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket. SMHIs forskning och utveckling sker i nära samarbete med intressenter och med djup förståelse för användarnas behov. Huvuddelen av arbetet bedrivs i externfinansierade nationella och internationella projekt.

SMHI har från 2017-01-01 fått möjligheten att inrätta fyra professurer, en i varje ämnesområde meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi.

SMHI söker en professor inom hydrologi med huvudinriktning mot utveckling och tillämpning av hydrologisk modellering, gärna med erfarenhet av prognoser och projektioner, hydrodynamisk modellering och AI. Forskningen ska öka resultatens kvalitet och finna nya användningsområden för SMHIs modellering så att den kan främja en hållbar samhällsutveckling, där pågående klimatförändringar och väderextremer utgör stora utmaningar.

Tillsättningen av professuren i hydrologi är en strategisk satsning för att stärka SMHIs förmåga att förse samhället med kunskap, information och produkter inom hydrologi genom att bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom området. Professuren har även en viktig roll inom SMHI för att förbättra arbetet med att ta fram och implementera relevanta FoU-resultat i hela SMHIs verksamhet.

Professuren ska bidra till att stärka externa nätverk och samarbeten med högskolor och institut nationellt och internationellt. Professorn är en viktig företrädare för SMHI mot intressenter, allmänhet, media och övrigt forskarsamhälle.

Forskningsinriktningar som är aktuella ska falla inom ett eller flera pågående fokusområden:
 • Storskalig hydrologisk modellering
 • Vatten- och klimattjänster
 • Hydroklimatologi
 • Småskalig hydrologisk modellering
 • Vattenkvalitet
Beskrivning av fokusområdena finns på SMHI.se 

https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/hydrologisk-forskning/forskningsfokus-1.132431

Vi förutsätter en solid bas i hydrologisk processförståelse/-beskrivning, gärna med anknytning till de nyligen definierade 23 olösta problemen av International Association of Hydrological Sciences, IAHS. Du behöver ha kunskap om hydrologiska processer på olika tids- och rumsskalor, inklusive alla komponenter och aktiviteter som ingår i hydrologisk modellering (observationer, modellkonceptualisering, drivdata, kalibrering, datauppdatering/assimilation, utvärdering, kvalitetssäkring, scenario-/prognosmodellering, analys-/resultatsammanställning, visualisering, budskapsformulering), samt gedigen erfarenhet av kommunikation med olika användare inom området. 

Det är meriterande att ha erfarenhet av tvärdisciplinära forskningsarbeten, i synnerhet samarbeten som inkluderar meteorologiska, oceanografiska eller klimatologiska komponenter. Det är även en fördel med erfarenhet av projekt med socio-ekonomiska/humanistiska komponenter och förståelse för sambandet mellan människa, samhälle och klimat.

Som sökande till tjänsten ska du skriva en forskningsplan och där redogöra för vilken inriktning eller vilka inriktningar forskningen är tänkt att ta.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Anställningen omfattar forskning och handledning av forskning på olika nivåer inom inriktningen för tjänsten. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI, administration samt ett aktivt deltagande i forskningsverksamhetens inre och yttre arbete. I professorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och att söka externa medel.

Beskrivning av tjänsten i dess helhet och information om behörighetskrav och vad din ansökan ska innehålla hittar du på 

https://web103.reachmee.com/ext/I011/1056/job?site=6〈=SE&validator=c8d2e684ac333a98cbca2724c6422cf2&job_id=286

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna avdelningschef Helén Andersson eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för ST Thomas Bosshard och för SACO Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan:


Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2021.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Hydrolog

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat