arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor ämnesföreträdare i Avfallsteknik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Avfallsteknik ar ett tillämpat forskningsområde som har kopplingar till alla verksamheter där avfall uppstår eller skall hanteras på något sätt. Vår kärnkompetens ar förståelsen av avfalls egenskaper och de många verktyg som behövs för att kunna utveckla lösningar till avfallstekniska problem. Man kan säga att avfallstekniken utspelar sig på tekniska, miljövetenskapliga och socioekonomiska plan, dvs. alla aspekter av hållbarhet ligger inom Avfallstekniken.

Avfallsteknik vid LTU initierades 1980 och är en av världens äldsta nu verksamma forskargrupper inom området. Forskningsprofilen har under de senaste decennierna inriktats mot att utveckla metoder som möjliggör nyttjande av stora avfallsströmmar, och som begränsar risker med farliga ämnen i t ex förbränningsrestprodukter, förorenade jordar, slammer och bygg- och rivningsavfall.  Vid sidan av detta har även frågor om konsumtionsavfall och biogasteknik behandlats. I nästan samtliga fall har Avfallstekniks projekt utförts i nära samverkan med aktörer inom näringsliv och samhällsorganisationer, ofta inom avfallsbranschen eller processindustrin och både problemägare och utförare.

Ämnesbeskrivning

Avfallsteknik omfattar alla led i samhällets avfallshantering, dvs. avfallsbildning, insamling, behandling, och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. Avfallstekniken syftar till att utveckla verktyg och metoder för en avfallshantering som är hållbar och rimlig i perspektiv av miljö, hälsa och ekonomi.

Arbetsuppgifter

Professorer ska vara engagerade både i universitets utbildning och forskning. För en professor ingår det att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Professorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, ansvara för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag.

Ämnesföreträdaren har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället.

I befattningen som ämnesföreträdare ingår huvudansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning och den pedagogiska verksamheten innefattande utbildning på grund- och avancerad nivå.

Som professor och ämnesföreträdare i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet förväntas du att leda och vidareutveckla forskning och utbildning inom avfallsteknik, med fokus på ovannämnd inriktning.

Dessutom ingår det att vidareutveckla samverkan med såväl övriga delar av LTU som med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med omgivande samhälle och näringsliv.

Anställningen som professor ämnesföreträdare är tillsvidare.

För fullständiga behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen se Annonsen på vår lediga jobb sida

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Prefekt Charlotta Johansson,
charlotta.m.johansson@ltu.se, tel 0920-491867.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se   0920-49 18 09, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se   0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Vi vill att du skriver din ansökan på engelska då vi kan ha engelsktalande sakkunniga.  Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 10 januari, 2019
Referensnummer: 2027-2018