arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Produktionssamordnare, OR6

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Befattningen erbjuder
Som Produktionssamordnare på HR-Centrum så får du en unik möjlighet att vara med och skapa förutsättningar samt bidra till utveckling på både enhets- och förbandsnivå. 

I rollen får du nyttja din goda samarbetsförmåga i kontakter med andra enheter och aktörer. Du får en tydlig roll i förbandets förmåga att fungera som krigsförband och du kommer att få bidra till HR Centrums förmågeutveckling för att  kunna verka i alla beredskapsnivåer. Du kommer att rapportera direkt till enhetschefen. 

Om enheten
FM HRC består av ca 250 medarbetare fördelat på en stab och tre enheter. Respektive enhet är bemannad med en produktionssamordnare. Enheterna består av Arbetsgivarenheten, Lön och HR-Administrativa enheten samt Rekryterings- och antagningsenheten. Enheternas arbete ska genomföras på ett professionellt och rättssäkert sätt där enheterna hanterar en mängd av de styrningar som ges bådechefer och medarbetare inom Försvarsmakten. I huvudsak arbetar enheterna med frågor som gäller stöd inom HR-området. Varje enhet består av fyra-fem avdelningar och totalt ca 60-90 medarbetare per enhet. Stor vikt läggs vid medarbetarnas engagemang och dessa förväntas ta eget ansvar för både givna uppgifter och även utveckling inom sina respektive funktionsområden. Medarbetarna på enheterna utgörs av såväl civil som militär personal. 

Arbetsgivarenhetens huvudsakliga uppdrag och uppgifter är att stödja Försvarsmaktens chefer och HR-medarbetare. Enheten ger stöd och rådgivning inom avtal och villkor, lönebildning, arbetsmiljö, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Rekryterings- och antagningsenheten stödjer och i vissa delar leder Försvarsmaktens arbete vad gäller relationsskapande kommunikation, attraktion och rekrytering. Detta inkluderar att stödja chefer på alla nivåer med relationshantering, antagning och rekrytering av både militär och civil personal samt hantera antagning till grundläggande Officersutbildning. 

Vi söker nu två Produktionssamordnare på minst OR6 nivå till dessa två enheter. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Produktionssamordnare kommer du bland annat att samordna och stödja den dagliga verksamheten genom nära samarbete med enhetschefen och dess ledningsgrupp samt koordinera enhetens arbete gentemot förbandets stab och övriga enheter. Vidare kommer du att samverka, planera och lösa uppgifter som är förbandsgemensamma. Du koordinerar även genomförande och uppföljning av enheten och rapporteringar. En viktig arbetsuppgift är också att delta vid planering av framtida utveckling inom enhetens arbetsområde samt att ansvara för enhetens verksamhetsöversikt. Du deltar vid krigsförbandsplaneringsarbete, utbildningar och övningar.

 

Kvalifikationer

 •  Militär utbildning, lägst motsvarande Specialistofficersutbildning (SOU)
 •  Dokumenterad flerårig erfarenhet av arbete vid förband
 •  Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet på lägst gruppnivå
 •  Goda kunskaper om FM system Meriterande
• Genomförd HSOU
 •  Erfarenhet från stabsarbete vid Försvarsmakten.
 •  Ledande befattning på kompani eller fartygsnivå
 •  Dokumenterad erfarenhet av arbete i statlig HR-funktion
 •  Erfarenhet av arbete i Vidar
 •  Erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt
 
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är resultatorienterad och beredd att ta egna initiativ och ansvar för enhetens gemensamma verksamhet. Du behöver ha hög integritet och kunna hantera och prioritera många olika arbetsuppgifter samtidigt. Som person gillar du att skapa struktur och leverera mot givna deadlines. Du har också god förmåga att inta helhetsperspektiv.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning, heltid,  som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd i Försvarsmakten. Tjänsten är placerad i Stockholm. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Upplysningar om befattningen​​
Enhetschef Arbetsgivarenheten, Åsa Sager, 070-350 06 82
Enhetschef Rekryterings- och antagningsenheten, Eva-Marie Winblad Österlind, 072 – 373 01 87 

Information om rekryteringsprocessen

HR-generalist Sofie Fastlund, 070-836 14 71

Fackliga företrädare

SACO: Camilla Robertsson

SEKO: Åsa Carlsson


OFR/S: Kjell Tetzlaff

OFR/O: Arne Nilsson

Samtliga kan nås via växeln 08-788 75 00

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten HR Centrum är en service- och supportfunktion som har ansvar över Försvarsmaktens gemensamma förvaltning och stödverksamhet inom service, administration och HR. Vi är cirka 680 medarbetare med verksamhet i 25 orter runt om i landet.

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Specialistofficer

Lön

Lön enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat