arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Processtödjare som vill vara med och utveckla skolan och förskolan

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  19 november

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Nu söker vi två undervisningsråd med bred erfarenhet från olika skolformer för arbete med skolutvecklingsuppdrag inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola. 

Om arbetet

Skolverket arbetar på uppdrag av Regeringen med riktade insatser mot skolor och förskolor med särskilt svåra förutsättningar. Uppdraget innebär att Skolverket i dialog med huvudmän för skolor med låga kunskapsresultat och stora utvecklingsbehov samt förskolor med svåra förutsättningar ska genomföra insatser som syftar till att stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Uppdraget omfattar förskolan, förskoleklassen, grundskolan (inklusive fritidshemmet) och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer.

Just nu behöver vi bland annat stärka kompetensen och tillföra mer erfarenhet av arbete på förvaltningsnivå. Arbetsuppgifterna innebär att genom dialog med utvalda huvudmän och skolor/förskolor stödja deras arbete med att analysera sina utvecklingsbehov samt upprätta åtgärdsplaner. Utifrån analysen träffar Skolverket konkreta överenskommelser med skolhuvudmännen och med lämpliga utförare av utvecklingsinsatser.

En stor del av arbetet sker med andra, organiserat i team som gemensamt ansvarar för kvalitetssäkring av dialog och överenskommelser. Du kommer också behöva arbeta en del på egen hand, t.ex. med att upprätta avtal samt läsa in och sammanställa underlag inför överenskommelser med huvudmännen. I perioder är arbetsbelastningen hög och arbetsuppgifterna medför en hel del resor, framförallt inom landet.

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du får kontinuerlig kompetensutveckling och goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.

Vi söker dig som har:

 • akademisk examen inom pedagogik, statsvetenskap, juridik, beteendevetenskap eller psykologi
 • god kunskap om styrsystemet och författningarna som rör de aktuella skolformerna
 • dokumenterade kunskaper om, och verksamhetsnära erfarenhet av, systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling inom kommunal eller enskilt driven skolverksamhet
 • erfarenhet av framgångsrikt skolutvecklingsarbete på lokal, regional eller nationell nivå med utgångspunkt i förskolans/skolans styrdokument samt
 • god förmåga att genom dialog vägleda och ge stöd i såväl allmänna didaktiska frågor som styrnings- och organisationsfrågor, kvalitetsfrågor och skoljuridiska frågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av enskilt driven verksamhet, bedrivit eller deltagit i forskningsarbete inom ovan nämnda områden samt har erfarenheter av samverkan med organisationer, lärosäten och internationella nätverk i utbildningsfrågor.

Arbetet ställer stora krav på din kommunikativa förmåga samt din muntliga och skriftliga språkbehandling. Det är viktigt att du är ansvarstagande samt att du kan planera, prioritera, organisera och hantera uppgifter både på egen hand och i nära samarbete med andra. Du är analytisk, lyhörd och initiativrik samt kan förankra och driva uppgifter till avslut. Du har lätt för att samarbeta med olika personalkatego­rier. Du har god förståelse för vad det innebär att arbeta som tjänsteman i en politiskt styrd organisation och är bekväm med att representera Skolverket utåt samt att förmedla ett budskap även i större sammanhang. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?
Enheterna för riktade insatser ansvarar för Skolverkets stora uppdrag samverkan för bästa skola. Enheterna tillhör avdelningen för skolutveckling som ansvarar för att stödja alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet genom nationella insatser t.ex. i skolutvecklingsprogram.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 19/11 2019. Intervjuer är planerade till V 48. Vi använder arbetsprov som en del i rekryteringsprocessen. Tjänsterna är tillsvidareanställningar, vi tillämpar sex månaders provanställning.  Skolverket flyttar i december 2019 till nya lokaler i Solna Business Park. Vi ser gärna tillträde efter årsskiftet 2020.