arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Processledare Sjöövervakning

 • Yrkesroll

  Organisationsutvecklare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 januari

 • Sök jobbet senast

  29 januari

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) etablerades 2011 och är en förvaltningsmyndighet som arbetar för hållbar samhällsnytta. Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats för att genomföra uppdraget i enlighet med den statliga värdegrunden.

Avdelningen för fiskerikontroll har ett övergripande samordnande ansvar för genomförandet av den svenska fiskerikontrollen och ansvarar bland annat för uppföljningen av hur det svenska yrkesfisket följer gällande regler på fiskets område.

Fiskeriövervakningsenheten har ett brett uppdrag med att övervaka och ge support till svenskt yrkesfiske samt med att samla in och förvalta information från en mängd olika källor. Vi ansvarar för registrering, granskning, validering och kontroll av uppgifter i samband med uppgiftslämnande från yrkesfisket och saluföringen. Enheten bedriver också övervakning av yrkesfisket i realtid i samverkan med Kustbevakningen och andra berörda myndigheter.

Processledare Sjöövervakning på enheten för Fiskeriövervakning

Som processledare har du en nyckelroll i det processorienterade arbetssätt som vi håller på att införa på avdelningen.

I nära dialog med enhetschef leder du ett team av medarbetare och ansvarar för att processens leveranser sker i enlighet med beslutade mål.

Vi söker dig som brinner för utveckling och särskilt de möjligheter som digitaliseringen ger. Din självklara utgångspunkt är en god förståelse för verksamheten och dess långsiktiga behov.

Du ansvarar för förvaltning och utveckling av processens arbetssätt, rutiner och IT-stöd. Tillsammans med ditt team identifierar du utvecklingsbehov och arbetar nära vår digitaliseringsavdelning med kravställande och mottagande av IT-leveranser. Du har en central roll i det avdelningsövergripande arbetet i förhållande till övriga processer, processledare samt avdelningens verksamhetsutvecklare.

Arbetsuppgifter


Kärnan i ditt uppdrag är att kontinuerligt förbättra arbetet i processen och utveckla processens leverans.

Exempel på arbetsuppgifter:


- Leda ett team i en miljö med många beroenden och gränssnitt mellan verksamhet och teknik
- Ansvara för att kartlägga befintliga arbetsprocesser inom processen, utveckla och standardisera samt identifiera och beskriva behovet av nya
- Ta fram och identifiera verksamhetsbehov för kravställning utifrån myndighetens digitaliseringsstrategi, samt ta fram förslag på utvecklings- och förvaltningsplan för processen
- Prioritera och besluta inom ramen för utvecklings- och förvaltningsplanen samt följa upp dessa
- Arbeta tillsammans med andra processledare inom fiskerikontroll.
- I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten

Egenskaper, färdigheter och förmågor

Du är en strukturerad person som är utvecklingsorienterad och har ett helhetsperspektiv. Givetvis är du relationsskapande och har mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du är trygg i en ledarroll med utvecklad förmåga att ta tillvara på teamets kompetens och drivkrafter samt få andra att arbeta enligt beslutade arbetssätt och rutiner.

Du behöver vara initiativtagande, självgående och uthållig. För att lyckas i rollen krävs även att du har förmåga att planera, organisera, genomföra samt kunna förstå verksamheten, dess långsiktiga behov och hur det som ska beställas ska stödja verksamheten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Dina erfarenheter och meriter


Vi söker dig som har en högskoleutbildning på minst tre år motsvarande kandidatexamen, eller kunskaper som vi bedömer som likvärdiga. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet från projektledning, processledning eller förbättrings- och utvecklingsarbete. För tjänsten som processledare sjöövervakning är det meriterande med erfarenhet av GIS.

Det är även meriterande med erfarenhet av verksamhetsdrivet kravställande inom digitalisering, samt erfarenhet från myndighetsutövning inom tillsyn från offentlig förvaltning.

Villkor

Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter
överenskommelse. 

Övrig information


Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse Tillsvidareanställning