arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Processförare med inriktning på fordringsmål till Rättsavdelningen

 • Yrkesroll

  Föredragande/Beredningsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 mars

 • Sök jobbet senast

  25 april

Om jobbet

Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen av Försäkringskassans verksamhet. Det innebär att avdelningen tolkar regelverken som styr Försäkringskassans verksamhet, ger rättsligt stöd till verksamhetens olika delar och genomför rättsliga kvalitetsuppföljningar. Rättsavdelningen för även myndighetens talan i olika rättsliga instanser, handlägger skadeståndsärenden och remisser från riksdagen, Regeringskansliet, JO, JK och andra myndigheter.
Försäkringskassan har fått ett ökat anslag för att motverka felaktiga utbetalningar och förhindra bidragsbrott och missbruk av socialförsäkringen (FUT). Denna satsning är nödvändig för att socialförsäkringssystemet ska uppfattas som trovärdigt och att ersättningar som betalas ut kommer till rätt person eller rätt företag. Försäkringskassan behöver därför intensifiera sitt arbete med att utreda felaktiga utbetalningar och stärka arbetet med återkrav och fordringshantering. Rättsavdelningen ansvarar, vid sidan av sitt regelutvecklingsarbete och den rättsliga styrningen, för att genom sin processföring i domstol se till att driva in de ersättningar och bidrag som felaktigt betalats ut.

Vi söker en kvalificerad jurist för arbete som processförare med inriktning på fordringsmål.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som processförare företräder du Försäkringskassan i domstol. Du företräder Försäkringskassan i tvistemål i allmän domstol och i socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstol. I samarbete med avdelningens rättsliga experter överklagar du till Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen. Inom ramen för Försäkringskassans FUT-arbete kommer du ha ett särskilt ansvar för fordringsmål och återkrav. I rollen ingår utvecklingsarbete där du aktivt kommer att arbeta med att förbättra och strukturera upp myndighetens arbete med återkrav och fordringar. Du kommer att ha löpande kontakter med flera av myndighetens funktioner med ett visst samordningsansvar mellan dessa funktioner och Rättsavdelningen. Arbetet innebär såväl skriftlig handläggning som muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol och allmän domstol. Det kan även bli aktuellt med handläggning av ärenden inom myndighetens skadeståndshantering.
I rollen som processförare hanterar du känsliga och sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Vi söker dig som:

 • har juristexamen
 • är notariemeriterad eller har motsvarande kompetens, exempelvis annan erfarenhet av domstol eller av omprövnings- och/eller överklagandeprocess inom myndighet
 • har bakgrund som åklagare, hovrättsassessor, advokat, biträdande jurist, jurist på en myndighet eller annan relevant arbetslivserfarenhet.
 • har erfarenhet av process i domstol 
 • har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete
 • har god samarbetsförmåga och kan agera på eget initiativ
 • är handlingskraftig och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
 • har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
 • kan förstå och analysera komplexa frågor
 • kommunicerar klart, tydligt och strukturerat
 • har vana vid självständigt arbete och att ta egna initiativ

Det är meriterande om du:

 • har självständigt fört processer i domstol
 • har goda kunskaper i förvaltningsprocessrätt och socialförsäkringsrätt
 • har goda kunskaper i EU-rätt, skadeståndsrätt,
 • har mycket goda kunskaper i allmän processrätt och civilrätt
 • har erfarenhet av tvistemålsprocessen i allmän domstol
 • har erfarenhet av utredningsarbete
 • har erfarenhet av projektledning
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Övrigt
En eller flera tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Placeringsort: Stockholm, Göteborg, Malmö eller Sundsvall Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. Tjänsten är säkerhetsklassad i säkerhetsklass 2 och prövning kommer att ske innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontakt

Rekryterande chef: Anne-Marie Elfström tel. 010- 119 50 84 eller chef Moa Beijer, tel: 010- 116 45 32 eller chef Joakim Blomqvist, tel 010-114 75 96 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maria Esplund, tel 010- 112 15 62. (för frågor om rekryteringsprocessen): Fackförbundet ST: Behzad Barkhodaee, tel. 010-116 22 96 Saco-S: Erika Nordlander tel. 010-114 78 75, Seko: Eliza Grundström, tel. 010-115 34 02. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 25 april 2021.

Har du skyddad identitet kontaktar du HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR-helpdesk, 0771-52 44 40.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Föredragande/Beredningsjurist

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat