arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Prefekt vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Skolchef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för teknik och samhälle

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet.

Uppdraget

Uppdraget som prefekt grundas på en tillsvidareanställning som lärare. Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla verksamhetens alla delar. Prefekten ingår också i det strategiska arbetet i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och fakultetens övriga prefekter och chefer.

Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på alla nivåer, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra utbildningen samt samla och stärka  institutionens forskningsmiljö är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna. Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för vårt nyblivna universitets fortsatta utveckling och att samla institutionen kring gemensamma strategier och mål. Prefekten leder verksamheten utifrån vision, mål och strategier, och lägger stor vikt vid transparens och kollegialitet. Förmåga att initiera och samordna arbete med övriga delar av Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö universitet samt med nationella och internationella kontakter är av stor betydelse.

I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda  som studenter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen och som har bedrivit forskning inom ett för uppdraget relevant område. Du ska ha erfarenhet av verksamhetssamordning, arbetsledning och/eller pedagogiskt utvecklingsarbete i egenskap av t.ex. enhetschef, studierektor, programansvarig  eller motsvarande. Vidare krävs god förmåga  att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Särskilt meriterande för denna anställning är meritering som docent samt tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar, gärna inom akademisk verksamhet. Genomförd ledarskapsutbildning är meriterande, liksom erfarenhet av flervetenskapligt arbetssätt. Det är också meriterande med erfarenhet av kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, samt med erfarenhet av att driva forsknings- och utbildningsprojekt, gärna i samverkan med det omgivande samhället. Vidare är det meriterande att kunna visa erfarenhet av att ha sökt och erhållit externa forskningsanslag, samt erfarenhet av att handleda doktorander. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Viktigt i rollen är förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. Du har god förståelse för vad det innebär att vara ledare i en verksamhet med kollegialt beslutsfattande. Vi förutsätter att du har intresse för och känner engagemang för alla delar av institutionens  verksamhet, liksom för fakultetens och Malmö universitets utveckling. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

 

Ansökan

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-08-18.

Ansökan ska innehålla: 
 • Styrkt meritförteckning
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 • Referenser

Övrigt

Prefektuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare vid Malmö universitet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.

 

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida.