arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Prefekt till institutionen för programutbildning inom fri konst

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  2 februari

Om jobbet

Kungl.

Konsthögskolan bedriver utbildning och forskning inom fri konst och arkitektur med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Högskolan har ca 230 studerande och drygt 75 anställda. Kungl. Konsthögskolan har ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst, därutöver anordnas utbildning för yrkesverksamma konstnärer och påbyggnadsutbildningar inom arkitektur. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning.  Arbetsplatsen är belägen på Skeppsholmen, centralt i Stockholm.

Läs mer om Kungl. Konsthögskolan: https://kkh.se/sv/om/

För att stödja lärosätets utveckling inrättar Kungl. Konsthögskolan den 1 september 2021 en ny organisation med två institutioner; Institutionen för programutbildning inom fri konst och Institutionen för forskning och vidareutbildning i arkitektur och fri konst. Nu söker vi en prefekter till institutionen för programutbildning inom fri konst som ska leda och tillsammans med personalen bygga upp verksamheten.

Arbetsuppgifter


Prefekten är institutionens chef och ansvarar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Prefekten leder och utvecklar institutionen med ca 25 professorer, lektorer och adjunkter. Du har budget-, personal- & arbets- och studiemiljöansvar och du ansvarar för den dagliga driften av institutionen och för den konstnärliga och pedagogiska verksamheten.  

Prefekten ingår i KKH:s ledningsgrupp och rapporterar direkt till rektor.

Utifrån Kungl. Konsthögskolans övergripande vision och strategi formulerar du målen för den nya institutionen i dialog med dina medarbetare.

Du följer utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan, nationellt och internationellt.

Du ska även delta i och utveckla högskolans nationella och internationella nätverk inom ämnesområdet.

Du kommer att ha en viktig roll att bygga vidare på en gemensam kultur av öppenhet, inkludering och samverkan på högskolan samt vara delaktig i att upprätthålla och vidareutveckla vår arbets-, forsknings- och lärandemiljö.

Kvalifikationer


För att förordnas som prefekt vid Kungl. Konsthögskolan ska du uppfylla behörighetskraven för anställning som professor eller lektor med konstnärlig kompetens. Läs mer om behörigheter i Högskoleförordningen 4 kap 3-4 §.

Du har också


- dokumenterad skicklighet och erfarenhet av ledningsarbete med personal- och arbetsmiljöansvar, organisations- och verksamhetsutveckling inom konstnärlig högskola, förberedande konstskola eller annan motsvarande verksamhet inom konst- eller kultursektorn
- dokumenterad god kunskap och stor erfarenhet inom ämnesområdet fri konst
- god inblick i ämnesområdet och motsvarande aktiva nätverkstor erfarenhet och mycket god förmåga att utrycka dig muntligt såväl som skriftligt på svenska eller annat skandinaviskt språk och på engelska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av och förståelse för vad det innebär att leda och verka inom de ramar som en högskola och universitet har att förhålla sig till.

Som person har du integritet, är lyhörd och kommunikativ. Du har god samarbetsförmåga, ansvarskänsla och ett moget ledarskap. Du ska i övrigt ha de egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.  

Anställningen


Du kommer att anställas som utbildningsledare och förordnas som prefekt.

Anställningen är på heltid och tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning.

Förordandet som prefekt är på heltid (100 %) och tidsbegränsat på fem år och kan förlängas.  

Du kommer att ingå i Kungl. Konsthögskolans chefskrets och följa chefsavtalet

Tid för forskning och/eller undervisning kan komma att ingå efter särskild överenskommelse med rektor.

Tillträde enligt överenskommelse, dock senast augusti 2021.

Kungl. Konsthögskolan strävar efter en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.

Upplysningar


Ytterligare upplysningar om arbetet som prefekt lämnas av rektor Sara Arrhenius +46 70-750 40 02.

För information om anställningsförfarandet och allmänna anställningsvillkor svarar HR-chef Rickard Stöhr +46 70-140 29 04.

Fackliga kontaktpersoner: ST Göran Svenborn +46 70-170 86 86, SACO Carl Johan Erikson  +46 70-750 40 15

Ansökan


Ansökan ska innehålla:

- kortfattad beskrivning av dina kompetenser och erfarenheter enligt behörighet i Högskoleförordningen 4 kap 3-4 §
- kortfattad beskrivning av dina kompetenser och erfarenheter enligt Kvalifikationerna ovan
- kortfattad beskrivning av dina idéer och visioner för utveckling av institutionens arbete
- kortfattad beskrivning av dina idéer och visioner av ledarskap för en konstnärlig institution
- eventuella sakkunnigutlåtanden gällande behörighet som professor och/eller lektor

Välkommen med din elektroniska ansökan märkt med diarienummer 2.4.1/2021:12 senast den 2 februari 2021.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning