arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Prefekt till Institutionen för medicinska vetenskaper

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  17 december

Om jobbet

Institutionen för medicinska vetenskaper söker till uppdraget som prefekt dig som är professors- eller docentkompetent samt specialistkompetent läkare.  Tillsammans med personal, studenter och samarbetspartners skall du bidra till en fortsatt positiv utveckling av Institutionen.

Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) bildades i sin nuvarande form våren 2016. Institutionen har cirka 160 medarbetare och bedriver utbildning, forskning och forskarutbildning. Utbildningsverksamheten utgörs huvudsakligen av läkarprogrammet, därutöver finns tre internationella mastersprogram. Vid MV bedrivs forskning framför allt i etablerade forskningsmiljöer, och i forskargrupper,  men även i samarbete med Region Örebro läns många kliniska verksamheter. Forskarutbildningen för de cirka 150 doktoranderna är nära integrerad med forskningsverksamheten och miljöerna.

Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010. Programmet startade 2011 och de första studenterna examinerades våren 2016. Läkarprogrammet vid Örebro universitet präglas av en långtgående integration av tre kunskapsområden och sex funktionella teman. En betoning av professionell utveckling, vetenskapligt förhållningssätt och en stark forskningsanknytning av utbildningen är också utmärkande. Ett problembaserat lärande tillämpas konsekvent genom hela utbildningen. Parallellt med det fortsatta arbetet att utveckla och genomföra utbildningen pågår en intensiv utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i nära samverkan med Region Örebro län (RÖL) och Landstinget i Värmland (LiV) inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Arbetsuppgifter

Prefektuppdraget har stor betydelse för universitetets forskning, utbildning och samverkan. Vi söker dig som vill vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling tillsammans med personal och studenter. Uppdraget innebär att ansvara för att leda och utveckla verksamheten vid institutionen. Som prefekt förväntas du ha en strategiskt förmåga och överblick som möjliggör en kontinuerlig verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. Du ansvarar för verksamhetens mål, resurser och resultat samt att dessa går i linje med universitetets övergripande mål. Du har också det övergripande ansvaret för arbetsmiljö samt institutionens inre organisation.

Tillsammans med proprefekt, viceprefekt(er) och enhetschefer bildar du institutionens ledningsgrupp. Som ett stöd för uppdraget som prefekt finns administrativa stödfunktioner säväl  inom institutionen som centralt placerat. Stödet innefattar ekonomistöd, verksamhetsstöd, HR-stöd samt chef- och ledarstöd.

I universitetets pågående arbete med en förändrad linjeorganisation blir prefektens framtida roll även betydelsefull för det strategiska arbetet med att utveckla universitetet.

 

 

Du hittar fullständig annons samt mer information om uppdraget på vår hemsida oru.se/ledigajobb