arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Prefekt för institutionen Naturvetenskap, matematik, samhälle

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  4 december

Om jobbet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Denna tillsvidareanställning är placerad vid institutionen Naturvetenskap, matematik, samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete, som är inriktat på utbildning i matematik, teknik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, skola och lärarutbildning där kulturella och samhälleliga perspektiv läggs på undervisning, lärande och bedömning. Institutionen har även en aktiv seminarieverksamhet. Forskarutbildning sker inom forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI).

Uppdraget

Uppdraget som prefekt grundas på en tillsvidareanställning som lärare. Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla verksamhetens alla delar. Prefekten ingår också i det strategiska arbetet i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och fakultetens övriga prefekter och chefer.
Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra grundutbildningen samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna. Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för vårt nyblivna universitets fortsatta utveckling och samla institutionen kring gemensamma strategier och mål. Förmåga att initiera och samordna arbete med övriga delar av Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö
universitet samt med nationella och internationella kontakter är av stor betydelse.
I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har doktorsexamen inom ett för uppdraget relevant område. Tidigare erfarenhet av formellt ledarskap är ett krav liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning. Vidare krävs god behärskning av svenska och engelska i tal och skrift.
Särskilt meriterande för denna anställning är tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar, gärna inom offentlig verksamhet. Erfarenheter av och kunskaper om det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot institutionens undervisningsområden är också särskilt meriterande.
Meriterande för den här anställningen är erfarenhet av lärarutbildning, undervisning i för-, grund-eller gymnasieskola samt dokumenterad erfarenhet av att driva forsknings- och/eller utbildningsprojekt och samverkan med det omgivande samhället.
Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Viktigt i rollen är förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. Du har god förståelse för vad det innebär att vara ledare i en verksamhet med kollegialt beslutsfattande. Vi förutsätter att du har intresse för och känner engagemang för alla delar av institutionens verksamhet, liksom för fakultetens och Malmö universitets utveckling.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prodekan Tobias Olsson tobias.olsson@mau.se alt 070-774 72 29
HR-specialist Anna Lindberg, anna.lindberg@mau.se alt 040-665 82 58
Professor Malin Ideland, malin.ideland@mau.se alt 040-665 82 41
Universitetsadjunkt Magnus Jakobsson, magnus.jakobsson@mau.se alt 040-665 79 20
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdagen 2018-12-04.
Böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2018/223, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö.

Ansökan skall innehålla:

1. Styrkt meritförteckning
2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk).

Övrigt

Prefektuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare vid Malmö universitet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde 2019-06-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO, Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
ST, Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se
Lärarförbundet, Peter Persson, peter.persson@mau.se

Välkommen med din ansökan!