arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Prefekt för institutionen Kultur, språk, media (KSM)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten har ca 8 000 studenter och 370 anställda. Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål. Förutom ytterligare utbildningar till idrottsvetare, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning, samt idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Institutionen

Institutionen Kultur Språk och Medier (KSM) har ca 60 medarbetare och bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Forskarutbildning sker inom forskningsämnet Språk och litteraturdidaktik (SLDI).

Uppdraget

Uppdraget som prefekt grundas på en tillsvidareanställning som lärare. Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla institutionens alla delar. Prefekten ingår också i det strategiska arbetet i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och fakultetens övriga prefekter och chefer. Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra grundutbildningen samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna.

Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för vårt nyblivna universitets fortsatta utveckling och samla institutionen kring gemensamma strategier och mål. Samtidigt har prefekt ansvar för att respektera och utveckla institutionens olika miljöer i deras arbete med språk, kommunikation och estetiska kunskapsformer.

Förmåga att initiera och samordna arbete med övriga delar av Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet samt med nationella och internationella kontakter är av stor betydelse. I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar.

En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

 
För att läsa mer om tjänsten och ansöka klickar du på bifogad länk:

http://web103.reachmee.com/ext/I005/1015/job?site=6〈=SE&validator=df9f5539db53eab37b3e3087d2a2669b&job_id=1714

 

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat