arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Praktisera inom effektivitetsrevision under vårterminen 2020

 • Yrkesroll

  Samhällsekonom

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Är du i slutskedet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av utredande/granskande arbete i statsförvaltningen? Vi erbjuder praktikplatser i en professionell miljö med engagerade kollegor där du, med en handledare vid din sida, aktivt får delta i kvalificerade granskningsprojekt inom effektivitetsrevisionen!

Om praktiken


Inom effektivitetsrevisionen granskas förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningsarbetet bedrivs projektform och som praktikant hos oss får du möjlighet att aktivt delta i granskningsprojekten och medverka i granskningsarbetet. Vår avdelning för effektivitetsrevision består av sex enheter uppdelade efter riksdagens utskott.

Din bakgrund


Oftast är våra effektivitetsrevisorer utbildade inom statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller juridik. Du studerar därför något av detta eller annat relevant ämne/inriktning som förbereder för utredande/granskande verksamhet. Du samhällsintresserad och har ett intresse för offentlig förvaltning och samhällsekonomi.

Övrigt


Praktiken är oavlönad och gäller enbart för studenter som har praktik som en del av studierna.

Praktiken är i normalfallet 20 veckor lång.

Vår arbetsplats är belägen på Nybrogatan i centrala Stockholm.

Ansökan


Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem. Bifoga en kopia på betyg, ett cv, ett intyg om att praktiken ingår i utbildningen och ett personligt brev. I det senare vill vi att du beskriver varför du vill göra praktik på Riksrevisionen och vad du önskar att få ut av din praktik. Ange gärna vilka områden du är mest intresserad av så att vi kan planera för din praktik på bästa sätt.

Ansök senast 2019-10-01.

Mer information


Har du frågor om praktik inom effektivitetsrevisionen? Kontakta avdelningschef Mikael Halápi, tfn 08-5171 4293.

Om Riksrevisionen


Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.