arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorstipendium inom kvicksilverbiogeokemi i torvmarker

 • Yrkesroll

  Geokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  13 oktober

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Ett post-doktorstipendium i kvicksilver (Hg) biogeokemi utlyses vid Sveriges Lantbruksuniversitet vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel. Institutionen hyser 100 personer av vilka 10 är professorer. Vårt mål är att öka kunskapen om viktiga processer i skogsekosystem och skapa ett vetenskaplig underlag för de principer på vilka skötsel av skogsekosystem vilar. För mer information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/. Stipendiet finansieras av Kempestiftelserna och forskningen är en del av ett större projekt som finansieras av Naturvårdsverket och som handlar om effekten av dränering och återvätning (restaurering) av torvmarker på bildningen och emissionen av drivhusgaser samt omvandlingsprocesser av Hg till olika kemiska former. Post-doktorn ingår i ett team bestående av ytterligare en post-doktor, som studerar drivhusgaser, samt en doktorand som har inriktning både mot drivhusgaser och kvicksilver.  

Kvicksilver är en globalt spridd förorening med stora negativa effekter på organismer, inklusive människan. Avgörande är processer som omvandlar oorganiskt Hg till den extremt toxiska och biotillgängliga formen metylkvicksilver (MeHg). Denna omvandling sker i sjösediment och vattenmättade jordar, som torvmarker, där anaeroba mikroorganismer är aktiva. En annan viktig process är omvandlingen av Hg till dess gasform Hg0(g). Också denna process sker i torvmarker. Trots stora vetenskapliga framsteg om mekanismerna bakom dessa omvandlingsprocesser kvarstår en osäkerhet huruvida dränering och återvätning av torvmarker leder till ökning eller minskning av bildningen av MeHg och Hg0(g).  

Det övergripande målet med forskningen som kommer att bedrivas av post-doktorn är att identifiera och kvantifiera de biogeokemiska miljöfaktorer som kontrollerar bildningen av MeHg och Hg0(g) under dränering och återvätning av torvmarker. De senare representeras av de vanligast förekommande typerna i Sverige.  

Kvalifikationer:

Konkurrenskraftiga kandidater har en doktorsexamen i (bio)geokemi, i första hand i inriktning mot Hg, eller mot andra metaller eller liknande. Styrkt erfarenhet av att nyttjande av synkrotronbaserad spektroskopi (t ex XAS), metoder som nyttjar stabila Hg isotoper i miljöforskning eller annan relevant analytisk erfarenhet, inklusive kemisk speciationsmodellering, är meriterande. Dokumenterad förmåga att självständigt utföra vetenskaplig forskning samt att författa vetenskapliga uppsatser och rapporter på Engelska är ett krav. Post-doktorn förväntas även kunna delta i andra aktiviteter inom projektet, som kan ligga utanför det egna vetenskapliga arbetet. Goda kunskaper i Engelska, både skriftligt och muntligt, är ett krav.

Anställningen vänder sig främst till juniora forskare med en doktorsexamen som är högst tre år vid ansökningstidens utgång.

Placering:

Umeå

Stipendiet avser fulltid forskning under två år.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-13.

Din ansökan skall innehålla: (1) ”Cover letter” där du summerar dina forskningserfarenheter och hur du anser att dessa kan bidra till forskningsprojektet, (2) Curriculum Vitae, (3) publikationslista, (4) kopior på relevanta examina och publikationer, och (5) namn och kontakdetaljer till 2-3 referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geokemist

Lön

Stipendium (ingen anställning)

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat