arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorstipendiat 2 år inom akvaponik och digitalisering

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  8 juli

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknologi
Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i produktionssystem. Målet är kunskap om hållbara och mångfunktionella produktionssystem för mat, förnyelsebara råvaror och prydnadsväxter till gagn för konsumenter, producenter, miljö och klimat. Frågeställningarna är knutna till agri- och hortikulturella system i växthus, i fält och i stallar i ett mångfunktionellt perspektiv. Samverkan med areella näringar och övriga aktörer utmed produktionskedjan, berörda myndigheter andra intressenter i samhället är mycket högt prioriterat. Besök oss på https://www.slu.se/ institutioner/biosystem-teknologi/

Vid institutionen fokuserar en grupp på mikrobiell hortikultur https://www.slu.se/en/avdelningar/biosystems-technology/research/microbial-horticulture/. Ämnesgruppen ”Hortikulturell mikrobiologi” forskar kring, och skapar lösningar för, de globala hållbarhetsutmaningarna relaterat till hortikulturella värdekedjor, såsom livsmedelstrygghet och livsmedelssäkerhet, efficient resursanvändning, ur ett mikrobiologiskt perspektiv.

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn kommer att arbeta med framtagning av ett tidigt varningssystem för abiotisk och biotisk stress i akvaponiska produktionssystem. Att med hjälp av bildanalys användningen av digitalisering som ett tidigt varningssystem för att upptäcka biotisk och abiotisk stress i odlingssystemet, i synnerhet obalanserad växtnäringsförsörjning och växtsjukdomsangrepp.

Kvalifikationer:

Kandidaten skall vara en disputerad yngre forskare med doktorsexamen från annan institution än värdinstitutionen. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen högst tre år innan ansökningstidens utgång.

Kandidater redan verksamma vid institutionen ifråga kan normalt inte godkännas.

Erfarenhet av digitalisering är ett krav. Dessutom är erfarenhet av molekylärbiologi, mikrobiologi, växtfysiologi och vattenbruk en betydande tillgång. Kandidaten bör behärska engelska flytande i tal och skrift och ha utmärkt kommunikationsförmåga. Kandidaten måste visa en gedigen förmåga att arbeta självständigt för att främja vår forskning. Kandidaten ska vidare trivas med att arbeta i gruppmiljö och ha intresse för mentorskap.

Placering:

Alnarp

Stipendium:

2 år

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-08

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat