arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tema Genus

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i tema Genus, med inriktning mot feministisk miljö- och posthumaniora, med placering vid Institutionen Tema

Dina arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Anställningen ingår i området Genus, natur, kultur vid tema Genus, och den internationella forskningsplattformen The Posthumanities Hub som leds av professor Cecilia Åsberg. Detta område adresserar globala, lokala och transnationella miljöutmaningar och utgår från en mer-än-mänsklig förståelse av natur och kultur, kropp och teknologi, hälsa och utrotning samt temporalitet och materialitet. Denna typ av feministisk miljö- och posthumaniora bygger vidare på forskning inom traditionella discipliner som litteraturvetenskap, kulturvetenskap, historia och filosofi för att studera frågor om människa, natur, kultur och miljö på nya sätt och utmana gränserna mellan natur/kultur, mänskligt/icke-mänskligt, man/kvinna och människa/djur i grunden. I den aktuella anställningen ingår, utöver forskning inom området, också ett administrativt uppdrag att samordna det utåtriktade samverkansarbete som sker inom ramen för The Posthumanities Hub.

Vi välkomnar sökande med utbildning inom exempelvis genusvetenskap, posthumaniora eller filosofi. Innehavaren av anställningen ska uppvisa vetenskaplig skicklighet inom området feministisk miljö- och/eller posthumaniora, samt uppvisa skicklighet i ge­nom­förande av tvärvetenskaplig forskning. Administrativ skicklighet och erfarenhet av att organisera samverkan i nationella och internationella samarbeten mellan forskare och med sam­hälls­ak­tö­rer är särskilt meriterande. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för anställningen. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande för anställningen.

Dokumenterad kompetens inom ett eller flera av följande områden är ett krav för anställningen:
 • Genusvetenskap
 • Posthumaniora
 • Miljöhumaniora
 • Tvärvetenskaplig miljöforskning
 • Filosofi
 • Feministisk teknovetenskap
 Anställningen omfattar egen forskning och undervisning inom området for anställningen, i samarbete med temats övriga medarbetare, samt spridning av forskningsresultat. Innehavaren av anställningen förväntas ha god samarbetsförmåga och vara en kreativ och konstruktiv medarbetare i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.  Till arbetsuppgifterna hör deltagande i utvecklingen av forskningsområdet genus, natur, kultur vid tema Genus, samt medverkan i avdelningens utbildning på såväl grund- som avancerad nivå.

Din arbetsplats

Tema Genus är en spännande och dynamisk avdelning med internationell profil för tvärvetenskaplig och tematisk genusforskning och utbildning. Den genusvetenskapliga forskning som bedrivs vid avdelningen sträcker sig över ett brett område, t ex berörs feministiska, sexualpolitiska och postkoloniala frågor om identitet och skillnad, natur och kultur, politik och förkroppsligande i olika konstellationer. Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet InterGender, bedriver forskarutbildning i genusvetenskap samt erbjuder grundutbildning i form av masterprogrammet ”Gender studies – intersectionality and Change” och fristående kurser på grund- som avancerad nivå.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17463&rmlang=SE

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

LiU tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat