arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorer i pedagogiskt arbete (3 år)

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/

Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker 1-2 postdoktorer med intresse och dokumenterad kompetens för en anställning inriktad mot något/några av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete.

Sista ansökningsdag är 2023-02-17.

Projektbeskrivning

Den aktuella anställningen kommer att knytas till en av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete (https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/) och med fördel till något av forskningsprofilens externfinansierade forskningsprojekt. Det rör sig för närvarande om sju forskningsprojekt:

- Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för universitet och akademiker i Sverige
- Elevhälsan som marknad
- Förskolan som marknad
- Hållbar utevistelse vid storförskolor
- Mellan utbildning och arbete: En kvalitativ longitudinell studie av ungdomars utbildnings- och karriärvägar i svensk landsbygd
- Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
- Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden

Du kan läsa mer om projekten på institutionens hemsida (https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/). Hur postdoktorsprojektet kan bidra till och dra nytta av befintligt forskningsprojekt kommer att diskuteras mellan forskningsledaren och den som anställs.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen, ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Din huvudsakliga uppgift som postdoktor kommer att vara att genomföra forskning inom någon av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete och med koppling till något av forskningsprofilens externfinansierade forskningsprojekt. Undervisning kan också komma att ingå i dina arbetsuppgifter, främst på grund- och avancerad nivå, men kan även förekomma på forskarutbildningsnivå. Detaljerna kring anställningens innehåll kommer att bestämmas i samråd med den som erbjuds tjänsten.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller ett för pedagogiskt arbete, relevant forskarutbildningsämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst kommer den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kvalifikationer

Urval av behöriga sökande sker enligt följande kriterier: vetenskaplig skicklighet, personlig lämplighet, forskningsplanens relevans, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom efterfrågade eller närliggande områden. Meriterande för anställningen är därför tidigare forskning som ligger inom ramen för något av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete.

Anställningen förutsätter god förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt i vetenskapliga sammanhang. För arbete inom ramen för några av forskningsprofilerna är kunskaper i svenska eller något närliggande nordiskt språk en fördel. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är flexibel, ansvarstagande samt har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Anställningsvillkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i tre år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Anställningen erbjuder minst 80% forskning och upp till 20% undervisning. Det huvudsakliga arbetet ska genomföras på plats vid Umeå universitet. Tillträde enligt överenskommelse,

Ansökan

Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystemet och ska innehålla ett personligt brev som sammanfattar dina vetenskapliga och pedagogiska kvalifikationer och kompetensområden samt ditt intresse för anställningen, fullständig CV och publikationslista, samt maximalt tre utvalda åberopade publikationer, inklusive doktorsavhandlingen. Bifoga även en kort forskningsplan (max 3 sidor) där du beskriver den tänkta inriktningen på din forskning under tiden som postdoktor. Den sökande uppmanas att koppla sin forskningsplan till någon eller några av institutionens forskningsprofiler i pedagogiskt arbete (https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/">https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/) samt något eller några av profilens externfinansierade forskningsprojekt (se ovan). Sista ansökningsdag 2023-02-17.

Om oss

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) har över 100 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till