arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorer i musikpedagogik, inriktning mot praktiknära skolforskning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  16 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.

Musikhögskolan i Malmö söker två postdoktorer i musikpedagogik med inriktning mot praktiknära skolforskning

Musikpedagogik är ett brett forskningsområde.

Anknytningen till Lunds universitet innebär många fördelar, inte minst för forskningens möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten. Musikhögskolan i Malmö erbjuder en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. 

Rekryteringen av två postdoktorer är ett led i den beslutade forskningsstrategin vid Musikhögskolan i Malmö gällande praktiknära skolforskning. Postdoktorerna kommer för det första att bidra till att utveckla forskningsstrategin vid Musikhögskolan i Malmö genom att fortsätta det påbörjade arbetet med att skapa gemensamma forskningsmiljöer där utarbetande av forskningsinfrastrukturer i samverkan mellan skola, lärarutbildning och forskning står i förgrunden. För det andra förväntas postdoktorerna genomföra forskningsprojekt där samtliga involverade känner ägandeskap för processen och är beredda att ta till vara resultaten. Det finns också stora möjligheter att utveckla egna forskningsfrågor, teorier och metoder inom ramen för forskningsstrategin men även bidra till uppkomna arbetsuppgifter inom satsningen på praktiknära skolforskning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar främst forskning inom det prioriterade området praktiknära skolforskning, men även handledning av doktorander och examensarbeten samt medverkan i kurser, främst inom det utbildningsvetenskapliga och ämnesdidaktiska området. Innehållet i dessa kurser kan vara inom områden som lärande, ledarskap, grupprocesser, inkludering, betygssättning och bedömning som forskningsmetodik och vetenskapsteoretiska perspektiv.

Behörighet

Behörig till postdoktorsanställning i musikpedagogik är den som avlagt doktorsexamen i musikpedagogik. I första hand bör de komma ifråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Övrigt krav är mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av sökande kommer särskild vikt att läggas vid postdoktorns förmåga att utveckla och genomföra forskning inom ämnesområdet praktiknära skolforskning, Därutöver är den pedagogiska förmågan samt förmåga att leda forskningsprojekt meriterande, liksom förmåga att arbeta kollaborativt och i tvärvetenskapliga nätverk. Därtill förväntas kandidaten ha erfarenhet av att arbeta med praktiknära skolforskning.

Bedömningskriterier


Bedömningskriterierna baseras på förmågan att utveckla och utföra högkvalitativ forskning relevant för området praktiknära skolforskning. I tillägg bedöms också pedagogisk erfarenhet och förmåga. Sökande förväntas visa och dokumentera sin forskningskapacitet genom hög kvalitet på doktorsavhandling och andra publikationer.

Bedömningskriterier

• Forskningsplanens relevans och styrka,
 • relationen mellan forskningsplanen och det arbete som förväntas bedrivas (se arbetsuppgifter och forskningsstrategi),
 • kvalitet i och relevans av tidigare utförd forskning, i relation till praktiknära skolforskning,
 • pedagogisk kompetens och undervisningserfarenhet inom ämnen som är relevanta för institutionen.

Instruktion för ansökan

Ansökan ska innehålla:
1. Undertecknad kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, konstnärlig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
2. Meritsammanställning samt bilagor av de betyg och övriga handlingar som åberopas.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten (max 3) som åberopas.
4. Särtryck (motsvarande) av vetenskapliga arbeten enligt punkt 3.
5. En forskningsplan (högst 3000 ord) tänkt att kunna genomföras under två år inom anställningen.

Villkor

Intervjuer planeras till vecka 22.

Anställningen är tidsbegränsad till max två år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens. Postdoktorerna som anställs förväntas bo eller flytta till regionen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-07-01 Visstidsanställning