arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorer i experimentell partikelfysik (2)

 • Yrkesroll

  Partikelfysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-01-15.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Projektet kommer att bedrivas inom gruppen för experimentell partikelfysik vid Fysikum, Stockholms universitet och kommer att ha fokus på dataanalys av proton-proton data från ATLAS experimentet vid CERN-acceleratorn LHC. Gruppen har starkt bidragit till design, konstruktion och kalibrering av ATLAS hadronkalorimeter och första nivåns trigger och har fortsatt ansvar inom dessa områden. Gruppen deltar dessutom i utveckling av algoritmer för dataanalys, bland annat identifiering av bottenkvarkar. Vi har också en ledande roll i mätningen av luminositeten med hjälp av spårdetektorn. Gruppen består för närvarande av åtta fakultetsmedlemmar, fyra postdoktorer och nio doktorander. Våra huvudsakliga forskningsområden är sökande efter supersymmetri, mörk materia och tunga metastabila partiklar samt mätningar av processer som involverar toppkvarkar och Higgsbosoner.

Postdoktorerna kommer att vara en del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med både teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. OKC har ett  forskningsprogram som omfattar mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita, som sammanför grupper av experter för att jobba med specifika ämnen under längre perioder.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor förväntas du att
 • delta i dataanalysverksamhet inom supersymmetri och annan BSM-fysik relaterad till tredje generationens partiklar, samt parproduktion av Higgsbosoner;
 • bidra till utveckling och kalibrering av algoritmer för identifiering av bottenkvarkar (b-tagging) samt till mätningen av luminositeten;
 • bidra till handledning av masterstudenter och doktorander;
 • huvudsakligen vara placerad vid Fysikum, men även kunna vistas på CERN under längre perioder.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i experimentell eller teoretisk partikelfysik.

Bedömningsgrunder

Fysikum söker två målmedvetna kandidater som vill inta en ledande roll i forskningsarbetet. Tidigare erfarenheter av arbete inom ATLAS-experimentet, kompetens inom dataanalys och programmering samt erfarenhet av experimentella verktyg relevanta för projektet, såsom identifiering av bottenkvarkar eller luminositetsbestämning betraktas som meriter, men är inga krav. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år om det finns särskilda skäl. Tillträde under första halvan av 2020 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Sara Strandberg, tfn 08-55378673, strandberg@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen finner du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under "Lediga jobb". 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.