arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktorer för metodutveckling inom mikroRNA-biologi (2)

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2019-10-31.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 180 anställda, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Anställningen ingår i universitetslektor Marc Friedländers forskargrupp som bedriver forskning i ”Science for Life Laboratory” (SciLifeLab) som är ett nationellt center för biologiska vetenskaper med fokus på hälsa och miljö. SciLifeLab utgör ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet.

Projektbeskrivning

Forskargruppen kombinerar in silico- och ­in vivo-metoder för att studera mikroRNA:s funktioner i enskilda däggdjursceller. Forskningen finansieras av ett ERC Starting Grant (miRCell 758397).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att utveckla metoder bortom forskningsfronten för profilering av variation i mikroRNA-uttryck, interaktioner mellan mikroRNA:n och deras mål samt mikroRNA:s effekter på transkriptomet och proteomet i enskilda celler. Postdoktorn kommer att samarbeta med laboratorie- och beräkningsforskare i gruppen, och även i viss mån handleda doktorander.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat med gedigen erfarenhet av laboratoriearbete inom transkriptomik eller proteomik, företrädesvis applicerat på enskilda celler. Erfarenhet av följande metoder är meriterande: microfluidics, nanolitre volumes, oligo-assisted proteomics, PEA eller PLA. Tidigare arbete inom mikroRNA-fältet är inte ett krav, men kandidaten bör vara mycket motiverad, ha ett kreativt tänkande och har publicerat i högkvalitativa vetenskapliga skrifter. Utmärkta kunskaper i engelska, i både tal och skrift, är ett krav.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-12-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Marc Friedländer, tfn 073-712 15 58, marc.friedlander@scilifelab.se, webb www.friedlanderlab.org.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.