arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktoranställning med inriktning på hållbar utveckling och konsumtion

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  20 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Arbetsuppgifter


Sociologiska institutionen söker nu en postdoktor upp till en period av 3 år på 80% omfattning som del av Fas II av forskningskonsortiet Mistra Sustainable Consumption – From Niche to Mainstream, som löper 2022-2025.

I konsortiet ingår forskare från bl. a Lunds universitet, KTH, Chalmers och Karolinska institutet. Dessutom ingår samhällspartners från myndigheter, frivilligorganisationer och företag.

För mer information om forskningskonsortiet som helhet, se https://www.sustainableconsumption.se/

Forskningen i projektet innefattar bl a intervjuer av företrädare för myndigheter, frivilligorganisationer, kommuner och företag. Intervjustudier kompletteras av fokusgruppstudier, dokumentanalyser on- och offline samt ev. ytterligare, kvalitativa metoder som tillsammans utgör vår fallstudiemetodik.

Postdoktorn förväntas att:


- utföra fältarbete enligt ovan och samla in data av hög kvalitet till projektet
- utveckla egna forskningsfrågor och analyser utifrån projektets gemensamma material och övergripandesyfte
- delta vid regelbundna schemalagda projektmöten
- ha ett nära samarbete med projektledaren samt med andra i forskningskonsortiet som helhet
- producera egenförfattade och/eller samförfattade artiklar för publikation inom anställningsperioden i överenskommen omfattning.

Arbetsuppgifterna omfattar forskning inom projektet (80%) samt goda möjligheter att undervisa på samtliga nivåer (upp till 20%). Om du vill veta mer om projektet eller anställningen är du varmt välkommen att kontakta projektansvarig Mikael Klintman, mikael.klintman@soc.lu.se.

Den sökande ska kunna uppvisa starka analytiska färdigheter, kreativitet, initiativtagande och driv, uppföljning av åtaganden, flexibilitet och förmåga att samarbeta med andra i projektet och i konsortiet som helhet. 

Kvalifikationer och bedömning


För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen i en samhällsvetenskaplig eller relaterad disciplin. Doktorsexamen får inte vara mer än högst tre år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan endast göras om särskilda skäl föreligger). Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid sista ansökningsdag av tjänsten.

Grund för bedömning är vetenskaplig förmåga och förmåga att utveckla och genomföra forskning av högkvalitet inom den aktuella tjänsten. Den sökande ska kunna dokumentera vetenskaplig skicklighet genom sina publikationer, inklusive förmåga att utveckla och genomföra kreativ forskning av hög kvalitet.

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier:


– Den vetenskapliga publiceringens kvalitet, styrka och relation till forskningsprojektets fokus och/eller metoder. 

– Meriter som styrker den sökandes förmåga att genomföra komplexa forskningsuppgifter fram till och med publicering. 

– Meriter som styrker den sökandes förmåga att arbeta bra i ett team och/eller i vetenskapliga samarbeten – God undervisningsförmåga 

– Mycket goda kunskaper i svenska och engelska 

–Erfarenhet av forskning om organisationer, hållbar utveckling, hälsa och förändringsprocesser är en merit.

Ansökan


Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, och ska innehålla följande:

- Ett ansökningsbrev som beskriver den ansökandes intresse i tjänsten, samt lyfter fram relevantaerfarenhet och färdigheter (max 2 sidor)
- Ett CV inklusive publikationslista och kopior av examensbevis
- Doktorsavhandlingen samt ytterligare en till tre (1-3) akademiska publikationer. För samförfattadepublikationer, bifoga specifikation angående varje författares bidrag.
- Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner
Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Villkor


Postdoktor är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären.

Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

80. Tillträde: 2022-09-01 Visstidsanställning till