arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktoral forskare till projekt om Illuminerade handskrifter

 • Yrkesroll

  Historiker, forskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

Visstidsanställning på heltid under tiden 220901 dock längst intill 230731. Sista ansökningsdag: 09 januari 2022. (NM2021/402 )

Nationalmuseum i Stockholm erbjuder en tjänst som postdoktoral forskare inom området illuminerade handskrifter från medeltid och renässans under det akademiska året 2022–2023 .

Nationalmuseums samling av handskrifter är liten men håller hög kvalitet. Samlingen byggdes upp under 1900-talet, med särskilt fokus på illuminationer. Den består av 20 bundna volymer med sammanlagt ca 4000 blad och 90 lösa blad och fragment, med föremål från 1000-talet fram till början av 1500-talet. Bland handskrifterna finns olika kategorier av bibliska texter, liturgiska texter, uppbyggelsetexter och juridiska texter. De är framställda på olika platser i Europa och andra delar av kristenheten: Italien, Frankrike, Konstantinopel, Etiopien, England, Spanien, Tyskland och Nederländerna.

Under 2022 och 2023 kommer handskrifterna att inventeras fullständigt, fotograferas och genomgå förebyggande konservering i ett projekt ägnat åt samlingen. Ett urval från samlingen kommer att presenteras för allmänheten på Nationalmuseums webbplats, samtidigt som mer detaljerad information om varje föremål kommer att registreras i museets databas.

Forskaren kommer att vara knuten till projektet och förväntas ge råd och bistå med arbetet , främst uppdatering av kataloginformationen. Den befintliga vetenskapliga katalogen publicerades i Sverige 1979 av Carl Nordenfalk (Bokmålningar från medeltid och renässans i Nationalmusei samlingar) och utgör en utgångspunkt, inklusive bibliografiska referenser.

Under året förväntas forskaren vidare planera och skriva en vetenskaplig artikel på engelska om ett ämne med koppling till illuminerade handskrifter från medeltid och renässans. Artikelns tyngdpunkt ska ligga på illustrationerna och/eller andra visuella egenskaper men kan även behandla andra aspekter. Någon typ av samband med en eller flera av handskrifterna i Nationalmuseums samling är en styrka. Ett utkast till föreslagen forskning ska bifogas ansökan (högst 4000 tecken med blanksteg).

Forskaren kommer att vara anställd vid Nationalmuseums forskningsavdelning, med tillgång till biblioteket och arkivet samt en arbetsplats på forskningsavdelningen/konstbiblioteket på Skeppsholmen i centrala Stockholm. I Nationalmuseums arkiv finns Carl Nordenfalks personliga arkiv, med hans anteckningar, korrespondens och samling av fotografier, som kan vara av intresse för den planerade forskningen. Ett visst resebidrag för forskning kommer att finnas tillgängligt.

Kvalifikationer

 • FD i konstvetenskap eller angränsande ämne, relaterad till någon aspekt av illuminerade handskrifter från 500–1500.
 • Obehindrad muntlig och skriftlig kommunikation på engelska samt färdigheter i andra språk i den utsträckning som krävs för forskningsarbetet. Kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk är en fördel.
 • Lämpliga personliga egenskaper och motivation för uppgiften.
 • Utmärkt samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i ett tvärdisciplinärt team.
 • Erfarenhet av arbete på bibliotek eller museum med handskriftssamlingar är en fördel.
 • Den sökande ska helst vara i början av sin akademiska karriär.

Ansökan ska innehålla:

 • CV (med utbildning, forskning, administrativ erfarenhet och andra relevanta aktiviteter).
 • Kopia av bevis på doktorsexamen.
 • Ansökningsbrev med beskrivning av kvalifikationer och motivering för att söka tjänsten.
 • Fullständig förteckning över publikationer.
 • Den fullständiga texten till upp till tre utvalda publikationer, med en kort motivering (upp till 1000 tecken) för varje.
 • Utkast till en vetenskaplig artikel på engelska (upp till 4000 tecken med mellanslag).
Alla dokument (utom publikationerna) måste vara på engelska eller ett skandinaviskt språk.

Vår verksamhet har stor synlighet i samhället och angår många människor. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. För att trivas hos oss bör du ha ett stort intresse för konst och design samt vara lyhörd och villig att bjuda in kollegorna i din arbetsprocess – allt enligt våra värderingar Tillsammans, Fokus, Inspiration och Mod.

Mer information:


Information om tjänsten kan fås från Martin Olin, chef för avdelningen forskning, martin.olin@nationalmuseum.se, tel +46 8 5195 4310. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO; tfn 08 – 519 543 78, Joakim Werning, ST, tfn 08 – 519 544 73 och Bo Gustavsson, SEKO, tfn 0703-78 44 42.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, historia

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

- -