arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor, entreprenöriell utveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 december

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1 post-doktortjänst vid avdelningen för innovation och entreprenörskap. Postdoktorn blir en viktig del av det nya internationella centrum U-GOT KIES och pågående internationella forskningsprojekt. Avdelningen är ansvarig för fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram (Master of Science in Innovation and Industrial Management; Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. För ytterligare information se här.

Arbetsuppgifter

Detta projekt ska studera hur och varför universitetsinkubatorer bidrar till regional entreprenörsutveckling. Fokus ligger på att analysera processer där universitetsinkubatorer gör och kan stimulera entreprenörer som är verksamma inom kunskapsintensiva innovationsekosystem avgränsade av teknologi och regioner i en global värld. Det första delprojektet genomförs genom att samla in data baserat på en jämförande kvantitativ analys mellan två innovationsekosystem. Det ena av dessa bör vara ett ekosystem som i första hand är baserat på naturresurser och det andra ett ekosystem som är starkt beroende av avancerad ingenjörsteknik, som AI. Denna kvantitativa forskningsdesign kommer att följas upp av ett andra delprojekt som strävar efter att verifiera de kvantitativa resultaten genom en fallstudie, helst över nordiska länder. Uppgifterna inom projektet inkluderar därför olika metodsätt, vilket innefattar att samla in stora mängder data och även genomföra kvantitativ analys med denna specificerade jämförelse, samt intervjuer och kvalitativ forskningsdesign.

Forskningsarbetet kommer att omfatta avancerade metoder som används tillsammans med teorier inom vårt ämne. Teorier som används inom forskningsprojektet handlar om innovation och entreprenörskap med evolutionära och schumpeterianska utgångspunkter om industriell dynamik, teknikspridning, policy, digitalisering och entreprenörskap. Forskningen är inriktat mot samling av data och analys av stora datamängder men kommer även omfatta kvalitativa inslag såsom kvalitativa fallstudier. Tjänsten kan även innefatta moment för att  sprida kunskap genom undervisning och genom att tillämpa resultaten i samverkan med företag, universitet och offentligt sektor.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar eller motsvararande, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara sådan doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Särskild vikt i bedömningen av sökande kommer att fästas vid aktuell aktivitet inom forskning och undervisning i innovation och entreprenörskap med evolutionära och schumpeterianska utgångspunkter om digitala innovationer, entreprenörskap inom incubatorer och om samverkan mellan universitetet och näringslivet.

Sökande ska ha beprövad erfarenhet på hög nivå av de datasamling och forskningsmetoder som är relevanta för de ovan beskrivna forskningsområdena. Exemplar på intressanta forskningsmetoder inkluderar regression; nätverksanalys; text analys; topic modelling. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet från att hantera stora uppsättningar av data, samt erfarenhet från statistiska program, specifikt tex från R, Stata, SPSS, Pyton. Erfarenhet från att genomföra kvantitativa studier, inklusive färdigheter och kunskaper om intervjuer och kodning av svar i relation till teori är  meriterande.

Se vidare information i ledigkungörelse på Götebors universitets hemsida.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad anställning under två år med en omfattning på 100 % med placering vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat