arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor vid Umeå Plant Science Center

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna i Europa för experimentell växtforskning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, som är en del av UPSC, bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik.

Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se

Arbetsuppgifter:

Två saker som är typiska för träd är att de har långa juvenila perioder, som kan vara många år, då de inte blommar, och det faktum att de kan leva hundratals år. Detta betyder att de i stora delar av världen måste kunna överleva extrema skillnader i klimat mellan de olika årstiderna. De anpassar sig till detta genom att kontrollera sin ”fenologi”, d.v.s. när de slutar växa, sätter knopp och utvecklar köldhärdighet på hösten, och när de bryter sina knoppar på våren.

Forskning i Professor Ove Nilssons grupp har visat att dessa olika aspekter av trädens tillväxt och utveckling kontrolleras av trädgener som liknar FT-genen hos backtrav (Arabidopsis thaliana), som i de flesta växter är central för att kontrollera när växterna blommar, och är den viktigaste komponenten av den mystiska ”florigen”-signalen.

Detta projekt kommer att bygga vidare på denna forskning om funktionen hos FT/TFL1-lika gener hos träd, huvudsakligen i modellträdet hybridasp, men också genom att arbeta parallellt med Arabidopsis. Forskargruppen har redan utvecklat omfattande genomiska och molekylärgenetiska verktyg, inkluderande ett stort antal genetiskt modifierade träd där de fleata av de centrala gener som är kopplade till FT/TFL1-genernas aktivitet och funktion har modifierats genom överuttryck eller nedreglering med RNA-interferens eller CRISPR-Cas9-modifiering. Målet är att förstå de mekanismer som kontrollerar när träden blommar, och hur den exakta tiden för knoppsättning och knoppbrytning styrs – central kunskap för att vi ska förstå hur träden påverkas av framtida klimatförändringar.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen i molekylärbiologi, helst växters cell- och molekylärbiologi, och som är avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Omfattande erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete. Mycket god förmåga till talad och skriven engelska är viktigt. Utmärkta samarbetsfärdigheter, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i ett team. I denna rekrytering kommer vi främst att beakta de/den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna. 

Placering:

Umeå

Anställningsform:

 Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-06-30.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Ove Nilsson, Professor

Ove.Nilsson@slu.se